Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
07.07.2022

IČO: 34115901

48/2022

816,00 EUR Osemstošesťnásť EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

30.06.2022

--

47/2022

10,00 EUR Desať EUR

Obec Trebatice

Daniel Treskoň

30.06.2022

IČO: 00313190

46/2022

0,00 EUR -

Mesto Vrbové

Obec Trebatice

23.06.2022

--

45/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Obec Trebatice

Anna Jankechová

16.06.2022

IČO: 1022746989

44/2022

5 295,60 EUR Päťtisícdvestodeväťdesiatpäť EUR šesťdesiat eurocentov

doc. JUDR. Jozef Sotolář, PhD.

Obec Trebatice

13.06.2022

IČO: 35858010

43/2022

0,00 EUR -

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

06.06.2022

--

42/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Obec Trebatice

Alena Buziková

02.06.2022

IČO: 50001868

41/2022

24 894,00 EUR Dvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatštyri EUR

OPATRÍME VÁS N.O

Obec Trebatice

02.06.2022

--

40/2022

20,00 EUR Dvadsať EUR

Obec Trebatice

Ľubomír Regina

01.06.2022

--

39/2022

10,00 EUR Desať EUR

Obec Trebatice

Andrea Moravanská

23.05.2022

IČO: 30416094

38/2022

536 112,11 EUR Päťstotridsať

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

16.05.2022

IČO: 37836901

37/2022

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

13.05.2022

IČO: 00897019286

36/2022

700,00 EUR Sedemsto EUR

Obec Trebatice

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JD Trebatice

13.05.2022

--

35/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Červeňová Martina

06.05.2022

IČO: 35815256

34/2022

0,00 EUR -

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

06.05.2022

IČO: 50305611

33/2022

18 627,57 EUR Osemnásťtisíc šesťstodvadsaťsedem EUR päťdesiatsedem eurocentov

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Obec Trebatice

04.05.2022

-

32/2022

14,00 EUR štrnásť EUR

Obec Trebatice

Netschová Petra, Ing.

04.05.2022

IČO: 35592338

31/2022

400,00 EUR Štyristo EUR

Obec Trebatice

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

02.05.2022

--

30/2022

0,00 EUR -

Obec Trebatice

Tonkovičová Danka

02.05.2022

--

29/2022

-

Obec Trebatice

Jaroslav Kravárik

02.05.2022

IČO: 42291381

28/2022

400,00 EUR Štyristo EUR

Obec Trebatice

Občianske združenie Trebatické deti

29.04.2022

IČO: 45736359

27/2022

100,00 EUR Jednosto EUR

DEUS- Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Trebatice

28.04.2022

IČO: 42291577

26/2022

700,00 EUR Sedemsto EUR

Obec Trebatice

Folklórny súbor Krakovienka

28.04.2022

IČO: 45741255

25/2022

2 800,00 EUR Dvetisícosemsto EUR

Obec Trebatice

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

28.04.2022

IČO: 00688703

24/2022

13 000,00 EUR Trinásťtisíc EUR

Obec Trebatice

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: