Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2022

-

32/2022

14,00 EUR štrnásť EUR

Obec Trebatice

Netschová Petra, Ing.

04.05.2022

IČO: 35592338

31/2022

400,00 EUR Štyristo EUR

Obec Trebatice

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

02.05.2022

--

30/2022

0,00 EUR -

Obec Trebatice

Tonkovičová Danka

02.05.2022

--

29/2022

-

Obec Trebatice

Jaroslav Kravárik

02.05.2022

IČO: 42291381

28/2022

400,00 EUR Štyristo EUR

Obec Trebatice

Občianske združenie Trebatické deti

29.04.2022

IČO: 45736359

27/2022

100,00 EUR Jednosto EUR

DEUS- Data Centrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Trebatice

28.04.2022

IČO: 42291577

26/2022

700,00 EUR Sedemsto EUR

Obec Trebatice

Folklórny súbor Krakovienka

28.04.2022

IČO: 45741255

25/2022

2 800,00 EUR Dvetisícosemsto EUR

Obec Trebatice

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

28.04.2022

IČO: 00688703

24/2022

13 000,00 EUR Trinásťtisíc EUR

Obec Trebatice

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

20.04.2022

IČO: 44101937

23/2022

233 949,28 EUR Dvestotridsaťtritisíc deväťstoštyridsaťdeväť EUR dvadsaťosem eurocentov

CS, s.r.o.

Obec Trebatice

13.04.2022

--

22/2022

494,00 EUR Štyristodeväťdesiatštyri EUR

Obec Trebatice

Žitňanský Tomáš, Ing.

13.04.2022

--

21/2022

330,00 EUR Tristotridsať EUR

Obec Trebatice

Bača Ján

13.04.2022

IČO: 35743565

20/2022

0,00 EUR -

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

13.04.2022

IČO: 35743565

19/2022

0,00 EUR -

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

01.04.2022

IČO_ 34141481

18/2022

0,00 EUR -

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

17.03.2022

IČO: 35815256

17/2022

0,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

15.03.2022

IČO: 47192941

16/2022

768,00 EUR Sedemstošesťdesiatosem EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

14.03.2022

IČO: 51115026

15/2022

400,00 EUR Štyristo EUR

Komunal servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Trebatice

01.03.2022

IČO: 36382914

14/2022

136 000,00 EUR Jednostotridsaťšesť tisíc EUR

AGRA, s.r.o.

Obec Trebatice

24.02.2022

IČO: 43913148

13/2022

0,00 EUR

URBAN BP servis, s.r.o.

Obec Trebatice

23.02.2022

IČO: 36259560

12/2022

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo EUR

RVC Senica s.r.o.

Obec Trebatice

21.02.2022

IČO: 36631124

11/2022

864,00 EUR Osemstošesťdesiatštyri EUR

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

Obec Trebatice

10.02.2022

--

10/2022

10,00 EUR Desať EUR

Daniela Kolarovičová

Obec Trebatice

09.02.2022

--

9/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Žáková Terézia

Obec Trebatice

28.01.2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto 2022/0003

8/2022

10,00 EUR Desať EUR

Kopálová Viera

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: