Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.06.2021

IČO: 34141481

46/2021

--

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

17.06.2021

--

45/2021

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden centov

Peter Štefanka

Obec Trebatice

07.06.2021

IČO: 43908977

44/2021

3,32 EUR Tri EUR Tridsaťdva centov

KOMENSKY, s.r.o. Košice

Obec Trebatice

07.06.2021

IČO: 36041688

43/2021

1 100,00 EUR Jedentisíc sto EUR

MADE spol. s r.o. Banská Bystrica

Obec Trebatice

27.05.2021

IČO: 31331131

42/2021

--

ŠEVT a.s., Banská Bystrica

Obec Trebatice

26.05.2021

IČO: 00151653

41/2021

671,56 EUR Šesťstosedemdesiatjeden EUR päťdesiatšesť centov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

26.05.2021

IČO: 00151653

40/2021

1 062,49 EUR Jedentisíc šesťdesiatdva EUR štyridsaťdeväť centov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

20.05.2021

IČO: 36233170

39/2021

920 881,22 EUR Deväťstodvadsať tisíc osemstoosemdesiatjeden EUR dvadsaťdva centov

KANGO, spol s r.o.

Obec Trebatice

17.05.2021

IČO: 35848863

38/2021

20,40 EUR Dvadsat EUR 40 centov

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Trebatice

06.05.2021

IČO: 44594771

37/2021

7 000,00 EUR sedemtisíc EUR

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

04.05.2021

IČO 36361518

36/2021

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

03.05.2021

---

35/2021

1 020,00 EUR jedentisíc dvadsať eur

Milan Pekarovič

Obec Trebatice

03.05.2021

IČO 35910739

34/2021

--

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

03.05.2021

IČO 35910739

33/2021

1,00 EUR jedno euro

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

29.04.2021

IČO 00312681

32/2021

178,04 EUR jednostosedemdesiatosem eur 4/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

27.04.2021

---

31/2021

--

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

23.04.2021

IČO 00312681

30/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

21.04.2021

IČO 30814677

29/2021

2 250,43 EUR dvetisíc dvesto päťdesiat eur 43/100 centov

XEROX LIMITED

Obec Trebatice

16.04.2021

IČO 45289204

28/2021

----

QUADMOTO s.r.o. Vrbové

Obec Trebatice

16.04.2021

IČO 45289204

27/2021

--

QUADMOTO s.r.o. Vrbové

Obec Trebatice

15.04.2021

IČO 00312681

26/2021

78,04 EUR sedemdesiatosem eur 4/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

14.04.2021

----

25/2021

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Marek Čambor

Obec Trebatice

12.04.2021

IČO 35743565

24/2021

5 473,30 EUR päťtisíc štyristo sedemdesiattri eur 30/100 centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

09.04.2021

IČO 00312681

23/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

01.04.2021

IČO 00312681

22/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: