Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.08.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2013-grant

34/2013

1 500,00 EUR

OFK Trebatice

Obec Trebatice

26.07.2013

Z M L U V A O D I E L O na uskutočnenie stavebných prác č. 1/2013/INV/Va

32/2013

34 795,93 EUR

Ing Ľubomír Valo - VALO Trebatice

Obec Trebatice

10.07.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0017

31/2013

17,00 EUR

Tonkovič Jaroslav Ing.

Obec Trebatice

08.07.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0016

30/2013

17,00 EUR

Kučerková Jana

Obec Trebatice

01.07.2013

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

http://www.esthe-plastika.cz/fotky/zvetseni-prsu/

0,00 EUR

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

01.07.2013

Kúpna zmluva

29/2013

18 514,29 EUR

Hornáček Vladimír, Mgr.

Obec Trebatice

20.06.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0015

27/2013

14,00 EUR

Ružička Miloš

Obec Trebatice

05.06.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0014

24/2013

10,00 EUR

Cibulková Terézia

Obec Trebatice

05.06.2013

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

25/2013

32 088,00 EUR

Mrišo Jozef

Obec Trebatice

24.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0013

23/2013

17,00 EUR

Bačová Margita

Obec Trebatice

15.05.2013

Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

22/2013

160,00 EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

10.05.2013

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

21/2013

9 805,40 EUR

WebHouse, s.r.o., Trnava

Obec Trebatice

09.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0012

20/2013

17,00 EUR

Kovárová Darina

Obec Trebatice

06.05.2013

Zmluva o spolupráci

26/2013

11 998,80 EUR

Agentúra DUNA Piešťany

Obec Trebatice

30.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/5/2013

15/2013

206,29 EUR

Tonkovičová Danka

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0007

16/2013

20,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0008

17/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0009

18/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0010

19/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/1/10/2013

11/2013

120,84 EUR

Žažo Jaroslav

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/11/2013

12/2013

206,29 EUR

Dršková Henrieta

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA

13/2013

1,00 EUR

CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

29.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0011

14/2013

20,00 EUR

Štefanková Mária

Obec Trebatice

16.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0006

10/2013

17,00 EUR

Milecová Terézia

Obec Trebatice

05.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0005

8/2013

20,00 EUR

Jankechová Štefánia

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: