Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.06.2013

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

25/2013

32 088,00 EUR

Mrišo Jozef

Obec Trebatice

24.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0013

23/2013

17,00 EUR

Bačová Margita

Obec Trebatice

15.05.2013

Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

22/2013

160,00 EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

10.05.2013

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

21/2013

9 805,40 EUR

WebHouse, s.r.o., Trnava

Obec Trebatice

09.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0012

20/2013

17,00 EUR

Kovárová Darina

Obec Trebatice

06.05.2013

Zmluva o spolupráci

26/2013

11 998,80 EUR

Agentúra DUNA Piešťany

Obec Trebatice

30.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/5/2013

15/2013

206,29 EUR

Tonkovičová Danka

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0007

16/2013

20,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0008

17/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0009

18/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

30.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0010

19/2013

10,00 EUR

Kudláč Roman

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/1/10/2013

11/2013

120,84 EUR

Žažo Jaroslav

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/11/2013

12/2013

206,29 EUR

Dršková Henrieta

Obec Trebatice

29.04.2013

ZMLUVA

13/2013

1,00 EUR

CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

29.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0011

14/2013

20,00 EUR

Štefanková Mária

Obec Trebatice

16.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0006

10/2013

17,00 EUR

Milecová Terézia

Obec Trebatice

05.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0005

8/2013

20,00 EUR

Jankechová Štefánia

Obec Trebatice

05.04.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0005

9/2013

17,00 EUR

Jankechová Štefánia

Obec Trebatice

02.04.2013

ZMLUVA O DIELO

7/2013

9 692,84 EUR

Enermont, s.r.o., Bratislava

Obec Trebatice

20.03.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0002

6/2013

17,00 EUR

Cibulková Terézia

Obec Trebatice

11.03.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0003

5/2013

10,00 EUR

Ševčovičová Kája

Obec Trebatice

08.03.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0001

4/2013

14,00 EUR

Urban Anton

Obec Trebatice

28.02.2013

Dodatok č. 4/2012 k Zmluve o nájme č. 4/2010 zo dňa 01.04.2010

2/2013

1,30 EUR

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

28.02.2013

ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 514/3/10

3/2013

120,84 EUR

Tonkovič Michal a manž.

Obec Trebatice

15.01.2013

Zmluva č. 204 - 3/2013 zo dňa 10.1.2013 o poskytnutí súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra

1/2013

298,74 EUR

Katastrálny úrad v Trnave

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: