Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2017

IČO 00313106

D1/2017

nula

Obec Trebatice

MAGNA ENERGIA a.s.

17.07.2017

IČO 00313106

44/2017

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Albína Malýchová

17.07.2017

IČO 00313106

43/2017

10,00 EUR desať eur

Obec Trebatice

Albína Malýchová

17.07.2017

IČO 00313106

42/2017

500,00 EUR päťsto eur

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

12.07.2017

IČO 00313106

41/2017

nula

Obec Trebatice

Lombard, s.r.o., Piešťany

04.07.2017

IČO 30796491

40/2017

79 356,00 EUR sedemdesiatdeväťtisíctristopäťdesiatšesť

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

26.06.2017

000000

39/2017

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Jankech Marián

Obec Trebatice

23.06.2017

IČO 00313106

38/2017

14,00 EUR štrnásť eur

Obec Trebatice

Ján Strapatý

15.06.2017

IČO 00313106

37/2017

20,00 EUR Dvadsať

Obec Trebatice

Moravanský Vladimír

31.05.2017

0000000000

36/2017

120,84 EUR jednostodvadsať eur osemdesiatštyri centov

Omasta Tomáš

Obec Trebatice

31.05.2017

0000000000

35/2017

202,29 EUR dvestodva eur dvadsaťdeväť centov

Gogolová Helena

Obec Trebatice

29.05.2017

IČO 00313106

34/2017

neudevené

Obec Trebatice

Ladislav Regina

29.05.2017

000000

33/2017

Neuvedené

Ján Julíny

Obec Trebatice

26.05.2017

IČO 50789996

32/2017

82 708,33 EUR osemdesiatdvatisíc sedemstoosem eur tridsaťtri centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

24.05.2017

IČO 00313106

31/2017

1 400,00 EUR jedentisícštyristo eur

Obec Trebatice

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

22.05.2017

IČO 00313106

30/2017

nie je určená

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

12.05.2017

IČO 00313106

29/2017

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur deväťdesiatjeden centov

Obec Trebatice

Katarína Krepopová

03.05.2017

IČO 00313106

28/2017

400,00 EUR štyristo

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

26.04.2017

00000000

27/2017

13,00 EUR trinásť

Ján Julíny

Obec Trebatice

24.04.2017

IČO 00313106

26/2017

20,00 EUR dvadsať

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

25/2017

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

24/2017

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

23/2017

0,00 EUR nula

Obec Trebatice

MAGNA ENERGIA a.s.

18.04.2017

IČO 00313106

22/2017

14,00 EUR štrnásť eur

Obec Trebatice

Kvetoslava Remišová

13.04.2017

IČO 00313106

21/2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Balážová Štefánia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: