Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.06.2017

IČO 00313106

37/2017

20,00 EUR Dvadsať

Obec Trebatice

Moravanský Vladimír

31.05.2017

0000000000

36/2017

120,84 EUR jednostodvadsať eur osemdesiatštyri centov

Omasta Tomáš

Obec Trebatice

31.05.2017

0000000000

35/2017

202,29 EUR dvestodva eur dvadsaťdeväť centov

Gogolová Helena

Obec Trebatice

29.05.2017

IČO 00313106

34/2017

neudevené

Obec Trebatice

Ladislav Regina

29.05.2017

000000

33/2017

Neuvedené

Ján Julíny

Obec Trebatice

26.05.2017

IČO 50789996

32/2017

82 708,33 EUR osemdesiatdvatisíc sedemstoosem eur tridsaťtri centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

24.05.2017

IČO 00313106

31/2017

1 400,00 EUR jedentisícštyristo eur

Obec Trebatice

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

22.05.2017

IČO 00313106

30/2017

nie je určená

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

12.05.2017

IČO 00313106

29/2017

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur deväťdesiatjeden centov

Obec Trebatice

Katarína Krepopová

03.05.2017

IČO 00313106

28/2017

400,00 EUR štyristo

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

26.04.2017

00000000

27/2017

13,00 EUR trinásť

Ján Julíny

Obec Trebatice

24.04.2017

IČO 00313106

26/2017

20,00 EUR dvadsať

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

25/2017

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

24/2017

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Moravčíková Margita

24.04.2017

IČO 00313106

23/2017

0,00 EUR nula

Obec Trebatice

MAGNA ENERGIA a.s.

18.04.2017

IČO 00313106

22/2017

14,00 EUR štrnásť eur

Obec Trebatice

Kvetoslava Remišová

13.04.2017

IČO 00313106

21/2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Balážová Štefánia

13.04.2017

IČO 00313106

20/2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Balážová Štefánia

13.04.2017

IČO 00313106

19/2017

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Balážová Štefánia

11.04.2017

IČO 00313106

18/2017

14,00 EUR štrnásť eur

Obec Trebatice

Mária Takáčová

03.04.2017

IČO 00313106

17/2017

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Trebatice - SÚS

Slovak Telekom, a.s.

03.04.2017

IČO 00313106

16/2017

25,99 EUR Dvadsaťpät eur 99 centov

Obec Trebatice

Slovak Telekom, a.s.

24.03.2017

IČO 36084221

15/2017

400,00 EUR štyristo eur

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

Obec Trebatice

15.03.2017

IČO 42291381

14/2017

300,00 EUR

Trebatické deti

Obec Trebatice

15.03.2017

IČO 00897019286

13/2017

950,00 EUR

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: