Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.06.2018

------

22/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Roman Palkech

Obec Trebatice

31.05.2018

IČO 35815256

21/2018

--

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

14.05.2018

IČO 00313106

20/2018

--

Obec Trebatice

Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond

14.05.2018

IČO 00313106

19/2018

19,99 EUR devätnásť eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Trebatice - SÚS

Slovak Telekom, a.s.

14.05.2018

IČO 00313106

18/2018

29,00 EUR dvadsaťdeväť eur

Obec Trebatice - SÚS

Slovak Telekom, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

17/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

16/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

15/2018

25,16 EUR dvadsaťpäť eur 16/100 centov

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

30.04.2018

------

14/2018

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Marek Čambor

Obec Trebatice

24.04.2018

------

13/2018

1 242,00 EUR jedentisícdvestoštyridsaťdva eur

Lenka Palkechová

Obec Trebatice

05.04.2018

IČO 44076797

12/2018

945,00 EUR deväťstoštyridsaťpäť eur

Adine vaše zážitky, s.r.o.

Obec Trebatice

05.04.2018

IČO 00313106

11/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Prišticová Anna

30.03.2018

------

10/2018

189,91 EUR jednostoosemdesiatdeväť eur 91/100 centov

Ing. Kristián Glucharov

Obec Trebatice

28.03.2018

IČO 00313106

9/2018

20,00 EUR dvadsať

Obec Trebatice

Kýšková Romana

22.03.2018

IČO 00687308

8/2018

33 334,00 EUR tridsaťtritisíc tristotridsaťštyri eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Trebatice

01.03.2018

IČO 36170151

7/2018

207 540,00 EUR dvestosedemtisícpäťstoštyridsať eur

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Trebatice

15.02.2018

IČO 00313106

6/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Jankechová Anna

14.02.2018

IČO 00313106

5/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

29.01.2018

IČO 00313106

4/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Ševčovičová Kája

17.01.2018

IČO 00313106

3/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Šebestová Renáta

12.01.2018

IČO 00313106

2/2018

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Anton Čelín

03.01.2018

IČO 00313106

1/2018

28,62 EUR dvadsaťosem eur 62/100 centov

Obec Trebatice

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390

20.12.2017

IČO 36011886

87/2017

15 600,00 EUR pätnásťtisícšesťsto eur

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

20.12.2017

IČO 00313106

86/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Trebatice

Obec Rakovice

20.12.2017

IČO 00313106

85/2017

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

Obec Trebatice

Mesto Piešťany

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: