Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.01.2019

IČO 34115901

3/2019

32 971,70 EUR tridsaťdvatisíc deväťstosedemdesiatjeden eur sedemdesiat centov

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

11.01.2019

------

2/2019

120,84 EUR jednostodvadsať eur osemdesiatštyri centov

Martin Bališ

Obec Trebatice

07.01.2019

IČO 00312274

1/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Obec Bojničky

Obec Trebatice

03.01.2019

------

76/2018

14,00 EUR štrnásť eur

Juraj Galbavý

Obec Trebatice

27.12.2018

IČO 00897019 286

75/2018

---

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

20.12.2018

IČO 36011886

74/2018

---

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

20.12.2018

IČO 00312916

73/2018

180,00 EUR jednostoosemdesiat eur

Obec Rakovice

Obec Trebatice

19.12.2018

IČO 14120861

72/2018

--

Regina Vladimír

Obec Trebatice

13.12.2018

IČO 612031

71/2018

240,00 EUR dvestštyridsať

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

12.12.2018

------

70/2018

36,00 EUR tridsaťšesť eur

Jozef Mikuš

Obec Trebatice

07.12.2018

-------

69/2018

14,00 EUR štrnásť eur

Ivan Jankech

Obec Trebatice

22.11.2018

IČO 37844148

68/2018

66,00 EUR šesťdesiatšesť eur

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice - ZŠ

07.11.2018

IČO 34133861

67/2018

25,00 EUR dvadsaťpäť

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390

Obec Trebatice

07.11.2018

IČO 37840177

66/2018

23 040,00 EUR dvadsaťtritisíc štyridsať

Regionálna rozvojová agentúra

Obec Trebatice

07.11.2018

------

65/2018

1 625,00 EUR jedentisícšesťstodvadsaťpäť

Mária Štefanková

Obec Trebatice

23.10.2018

IČO 46799460

64/2018

17 157,41 EUR sedemnásťtisícstopäťdesiatsedem eur štyridsaťjeden centov

Roman Janošec

Obec Trebatice

19.10.2018

IČO 52017176

63/2018

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Združenie obcí Cyklocesta Holeška

Obec Trebatice

18.10.2018

------

62/2018

30,00 EUR tridsať

Jarmila Valová

Obec Trebatice

15.10.2018

IČO 43840949

61/2018

3 325,00 EUR tritisíc tristo dvadsaťpäť eur

CK Slniečko, spol. s r. o.

Obec Trebatice

11.10.2018

IČO 50139088

60/2018

300,00 EUR tristo eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Trebatice

10.10.2018

------

59/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Katarína Valová

Obec Trebatice

08.10.2018

------

58/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatdesem eur 91/100 eur

Mária von Heydebreck

Obec Trebatice

25.09.2018

IČO 36361518

57/2018

---

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trebatice

25.09.2018

IČO 36361518

56/2018

---

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trebatice

07.09.2018

------

55/2018

497,91 EUR štyristo deväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Mária Micháliková

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: