Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.08.2021

IČO: 52 933 741

56/2021

5 998,80 EUR Päťtisíc deväťsto deväťdesiat osem EUR osemdesiat centov

ERATOS s.r.o.

Obec Trebatice

06.08.2021

IČO: 36 361 518

55/2021

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

05.08.2021

IČO: 36 240 125

54/2021

1 172,27 EUR Jedentisíc sto sedemdesiatdva EUR Dvadsaťsedem centov

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

04.08.2021

--

53/2021

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Ladislava Mikušová

Obec Trebatice

26.07.2021

--

52/2021

63,85 EUR Šesťdesiat tri EUR 85/100

JUDr. Dalibor Kuciaň

Obec Trebatice

30.06.2021

IČO: 42291381

50-2/2021

400,00 EUR Štyristo EUR

Obec Trebatice

Trebatické deti

30.06.2021

IČO: 42291577

50-1/2021

700,00 EUR Sedemsto EUR

Obec Trebatice

Folklórny súbor Krakovienka

30.06.2021

IČO: 53688597

51/2021

118,47 EUR Jednosto osemnásť EUR Štyridsaťsedem centov

Veronika Urbančok

Obec Trebatice

30.06.2021

IČO: 00897019286

50/2021

500,00 EUR Päťsto EUR

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

30.06.2021

IČO: 35592338

49/2021

400,00 EUR Štyristo EUR

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

Obec Trebatice

30.06.2021

IČO: 45741255

48/2021

2 800,00 EUR Dvetisíc osemsto EUR

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

30.06.2021

IČO: 00688703

47/2021

12 200,00 EUR Dvanásťtisíc dvesto EUR

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

23.06.2021

IČO: 34141481

46/2021

--

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

17.06.2021

--

45/2021

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden centov

Peter Štefanka

Obec Trebatice

07.06.2021

IČO: 43908977

44/2021

3,32 EUR Tri EUR Tridsaťdva centov

KOMENSKY, s.r.o. Košice

Obec Trebatice

07.06.2021

IČO: 36041688

43/2021

1 100,00 EUR Jedentisíc sto EUR

MADE spol. s r.o. Banská Bystrica

Obec Trebatice

27.05.2021

IČO: 31331131

42/2021

--

ŠEVT a.s., Banská Bystrica

Obec Trebatice

26.05.2021

IČO: 00151653

41/2021

671,56 EUR Šesťstosedemdesiatjeden EUR päťdesiatšesť centov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

26.05.2021

IČO: 00151653

40/2021

1 062,49 EUR Jedentisíc šesťdesiatdva EUR štyridsaťdeväť centov

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

20.05.2021

IČO: 36233170

39/2021

920 881,22 EUR Deväťstodvadsať tisíc osemstoosemdesiatjeden EUR dvadsaťdva centov

KANGO, spol s r.o.

Obec Trebatice

17.05.2021

IČO: 35848863

38/2021

20,40 EUR Dvadsat EUR 40 centov

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Trebatice

06.05.2021

IČO: 44594771

37/2021

7 000,00 EUR sedemtisíc EUR

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

04.05.2021

IČO 36361518

36/2021

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

03.05.2021

---

35/2021

1 020,00 EUR jedentisíc dvadsať eur

Milan Pekarovič

Obec Trebatice

03.05.2021

IČO 35910739

34/2021

--

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: