Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.12.2022

IČO: 34133861

76/2022

0,00 EUR -

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trebatice

01.12.2022

-

75/2022

27,00 EUR Dvadsaťsedem EUR

Obec Trebatice

Simona Ilenčíková

22.11.2022

IČO: 30794536

74/2022

0,00 EUR -

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Trebatice

21.11.2022

--

73/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Obec Trebatice

Antónia Malinová

10.11.2022

IČO: 50254081

72/2022

4 829,76 EUR Štyritisícosemstodvadsaťdeväť EUR Sedemdesiatšesť eurocentov

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

04.11.2022

-

71/2022

20,00 EUR Dvadsať EUR

Obec Trebatice

Homoľová Mária

25.10.2022

IČO: 00178454

70/2022

80,40 EUR Osemdesiat EUR štyridsať eurocentov

SOZA Bratislava

Obec Trebatice

25.10.2022

IČO: 30794536

69/2022

0,00 EUR -

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Trebatice

24.10.2022

IČO: 42156424

68/2022

0,00 EUR -

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trebatice

24.10.2022

IČO: 31595545

67/2022

184,00 EUR Jednostoosemdesiatštyri EUR

Komunálna poisťovňa,a s., Bratislava

Obec Trebatice

18.10.2022

IČO: 46754571

66/2022

5 400,00 EUR Päťtisícštyristo EUR

Cestovná kancelária Vida s.r.o.

Obec Trebatice

17.10.2022

IČO: 612031

65/2022

1,00 EUR Jedno EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

10.10.2022

IČO: 36233170

64/2022

224 981,84 EUR Dvestodvadsaťtisícdvestodvadsaťštyri EUR osemdesiatštyri centov

KANGO, spol s r.o.

Obec Trebatice

10.10.2022

IČO: 36240125

63/2022

0,00 EUR -

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

20.09.2022

Pavol Urban, Iveta Urbanová

62/2022

1 620,00 EUR Jedentisícšesťstodvadsať EUR

Obec Trebatice

Pavol Urban, Iveta Urbanová

12.09.2022

IČO: 00313106

61/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Pavol Jankech

12.09.2022

IČO: 00313106

60/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Peter Zbojan

12.09.2022

IČO: 00313106

59/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Ing. Pavel Moravčík

12.09.2022

IČO: 00313106

58/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Martin Jankech

12.09.2022

IČO: 00313106

57/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Eva Torišková

09.09.2022

IČO: 50254081

56/2022

5 232,24 EUR

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

30.08.2022

IČO: 43995187

55/2022

0,00 EUR -

T-MAPY s.r.o.

Obec Trebatice

30.08.2022

IČO: 00151653

54/2022

-

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

10.08.2022

IČO: 53933741

52/2022

5 998,80 EUR Päťtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR osemdesiat centov

ERATOS s.r.o.

Obec Trebatice

09.08.2022

IČO: 35743565

53/2022

0,00 EUR -

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: