Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.02.2022

IČO: 36259560

12/2022

8 400,00 EUR Osemtisícštyristo EUR

RVC Senica s.r.o.

Obec Trebatice

21.02.2022

IČO: 36631124

11/2022

864,00 EUR Osemstošesťdesiatštyri EUR

Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica

Obec Trebatice

10.02.2022

--

10/2022

10,00 EUR Desať EUR

Daniela Kolarovičová

Obec Trebatice

09.02.2022

--

9/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Žáková Terézia

Obec Trebatice

28.01.2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto 2022/0003

8/2022

10,00 EUR Desať EUR

Kopálová Viera

Obec Trebatice

28.01.2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto 2022/0002

7/2022

20,00 EUR Dvadsať EUR

Kopálová Viera

Obec Trebatice

28.01.2022

Nájomná zmluva na hrobové miesto 2022/0001

6/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Kopálová Viera

Obec Trebatice

27.01.2022

IČO: 362 312 58

5/2022

13 892,04 EUR Trinásťtisíc osemstodeväťdesiatdva EUR štyri eurocenty

OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB CHTELNICA, spol. s r.o.

Obec Trebatice

18.01.2022

Zriadenie vecného bremena

4/2022

0,00 EUR --

Mgr. Kamila Oravcová

Združenie obcí Zelená cesta

17.01.2022

Príloha č. 1 k zmluve ZSE0921201516

3/2022

0,00 EUR -

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

17.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0082-PRB/2021

2/2022

0,00 EUR -

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

17.01.2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 0081-PRB/2021

1/2022

0,00 EUR -

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

22.12.2021

IČO: 34133861

80/2021

1,00 EUR Jedno EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.

Obec Trebatice

20.12.2021

IČO: 00178454

79/2021

104,50 EUR Jednostoštyri EUR Päťdesiat centov

SOZA Bratislava

Obec Trebatice

09.12.2021

IČO: 00612031

78/2021

1,00 EUR Jedno EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

08.12.2021

IČO: 00612031

77/2021

1,00 EUR Jedno EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

02.12.2021

IČO: 00312916

76/2021

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR

Obec Rakovice

Obec Trebatice

22.11.2021

IČO: 00612031

75/2021

1,00 EUR --

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

08.11.2021

IČO: 30416094

74/2021

30 470,00 EUR Tridsaťtisíc štyristosedemdesiat EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

08.11.2021

IČO: 30416094

73/2021

214 440,00 EUR Dvestoštrnásťtisíc štyristoštyridsať EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

03.11.2021

--

72/2021

200,00 EUR Dvesto EUR

Anton Čelín

Obec Trebatice

27.10.2021

IČO: 35743565

71/2021

13 714,96 EUR Trinásťtisíc sedemstoštrnásť EUR deväťdesiatšesť centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

26.10.2021

IČO: 37844184

70/2021

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť EUR

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

21.10.2021

IČO: 31749542

82/2021

51 790,00 EUR Päťdesiatjedentisícsedemstodeväťdesiat

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Trebatice

21.10.2021

IČO: 31749542

81/2021

321 660,00 EUR Tristodvadsaťjedenšesťstošesťdesiat EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: