Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.09.2022

IČO: 50254081

56/2022

5 232,24 EUR

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

30.08.2022

IČO: 43995187

55/2022

0,00 EUR -

T-MAPY s.r.o.

Obec Trebatice

30.08.2022

IČO: 00151653

54/2022

-

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

10.08.2022

IČO: 53933741

52/2022

5 998,80 EUR Päťtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR osemdesiat centov

ERATOS s.r.o.

Obec Trebatice

09.08.2022

IČO: 35743565

53/2022

0,00 EUR -

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

08.08.2022

IČO: 36361518

51/2022

85,32 EUR Osemdesuatpäť EUR tridsaťdva centov

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

01.08.2022

IČO: 00164348

50/2022

0,00 EUR -

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Obec Trebatice

27.07.2022

--

49/2022

10,00 EUR Desať EUR

Obec Trebatice

Viera Šebestová

07.07.2022

IČO: 34115901

48/2022

816,00 EUR Osemstošesťnásť EUR

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

30.06.2022

--

47/2022

10,00 EUR Desať EUR

Obec Trebatice

Daniel Treskoň

30.06.2022

IČO: 00313190

46/2022

0,00 EUR -

Mesto Vrbové

Obec Trebatice

23.06.2022

--

45/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Obec Trebatice

Anna Jankechová

16.06.2022

IČO: 1022746989

44/2022

5 295,60 EUR Päťtisícdvestodeväťdesiatpäť EUR šesťdesiat eurocentov

doc. JUDR. Jozef Sotolář, PhD.

Obec Trebatice

13.06.2022

IČO: 35858010

43/2022

0,00 EUR -

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

06.06.2022

--

42/2022

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Obec Trebatice

Alena Buziková

02.06.2022

IČO: 50001868

41/2022

24 894,00 EUR Dvadsaťštyritisícosemstodeväťdesiatštyri EUR

OPATRÍME VÁS N.O

Obec Trebatice

02.06.2022

--

40/2022

20,00 EUR Dvadsať EUR

Obec Trebatice

Ľubomír Regina

01.06.2022

--

39/2022

10,00 EUR Desať EUR

Obec Trebatice

Andrea Moravanská

23.05.2022

IČO: 30416094

38/2022

536 112,11 EUR Päťstotridsať

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

16.05.2022

IČO: 37836901

37/2022

1 900,00 EUR Jedentisícdeväťsto EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

13.05.2022

IČO: 00897019286

36/2022

700,00 EUR Sedemsto EUR

Obec Trebatice

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JD Trebatice

13.05.2022

--

35/2022

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR deväťdesiatjeden eurocentov

Obec Trebatice

Červeňová Martina

06.05.2022

IČO: 35815256

34/2022

0,00 EUR -

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

06.05.2022

IČO: 50305611

33/2022

18 627,57 EUR Osemnásťtisíc šesťstodvadsaťsedem EUR päťdesiatsedem eurocentov

Združenie obcí Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi

Obec Trebatice

04.05.2022

-

32/2022

14,00 EUR štrnásť EUR

Obec Trebatice

Netschová Petra, Ing.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: