Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.09.2020

---

61/2020

---

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

30.09.2020

---

60/2020

181,81 EUR jednostoosemdesiatjeden eut 81/100 centov

Margita Orsághová

Obec Trebatice

18.09.2020

---

59/2020

612,00 EUR šesťsto dvanásť eur

Peter Bábik

Obec Trebatice

25.08.2020

IČO 45973113

58/2020

34 918,37 EUR tridsaťštyritisíc deväťstoosemnásť eur 37/100 centov

Oravec, s.r.o.

Obec Trebatice

25.08.2020

IČO 35815256

57/2020

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

24.08.2020

IČO 35743565

56/2020

--

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

05.08.2020

IČO 36361518

55/2020

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

04.08.2020

----

54/2020

202,29 EUR dvestodva eur 29/100 centov

Gogolová Helena

Obec Trebatice

03.08.2020

IČO 36347051

53/2020

22 499,15 EUR dvadsaťdvatisíc štyristodeväťdesiatdeväť eur 15/100 centov

REPROGAS, s.r.o., Moravské Lieskové

Obec Trebatice

03.08.2020

---

52/2020

849,40 EUR osemstoštyridsaťdeväť eur 40/100 centov

Džubinová Jarmila

Obec Trebatice

03.08.2020

---

51/2020

120,84 EUR jednostodvadsať eur 84/100 centov

Omasta Tomáš

Obec Trebatice

29.07.2020

---

50/2020

17,00 EUR sedemnásť eur

Branislav Koprna

Obec Trebatice

29.07.2020

----

49/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Branislav Koprna

Obec Trebatice

15.07.2020

---

48/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Surovčíková Anna

Obec Trebatice

08.07.2020

---

47/2020

17,00 EUR sedemnásť eur

Milan Moravanský

Obec Trebatice

02.07.2020

IČO: 35858010

97/2020

--

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00151653

46/2020

430 054,00 EUR štyristotridsať tisíc päťdesiatštyri eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 42291577

45/2020

700,00 EUR sedemsto eur

Folklórny súbor Krakovienka

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 35592338

44/2020

300,00 EUR tristo eur

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00897019 286

43/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 45741255

42/2020

2 900,00 EUR dvetisíc deväťsto eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00688703

41/2020

11 500,00 EUR jedenásťtisíc päťsto eur

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00313106

40/2020

109 617,60 EUR jednostodeväťtisíc šesťstosedemnásť eur 60/100 centov

Obec Trebatice - SÚS

Obec Trebatice

23.06.2020

---

39/2020

500,00 EUR päťsto eur

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

19.06.2020

IČO 35910739

38/2020

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: