Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na členstvo v komisii Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach

Obecný úrad v zmysle uznesenia OZ č. 45/12/2022 vyzýva občanov, ktorí majú záujem sa spolupodielať na samospráve obce, aby sa prihlásili za člena komisie Obecného zastupiteľstva v Trebaticiach.

Uznesením č. 6/11/2022 OZ zriadilo tieto komisie:

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže

Finančná a podnikateľská komisia

Komisia pre ochranu životného prostredia

Komisia pre výstavbu, územné plánovania a rozvoj obce

Sociálna komisia

Komisia pre ochranu verejného záujmu

Komisiu pre vybavovanie sťažností

Uchádzač o prácu v jednotlivých komisiách nemusí mať trvalý pobyt v obci Trebatice.  Komisie OZ sú poradné orgány bez rozhodovacej právomoci.

Záujemcovia vyplnia priložený formulár a doručia ho v písomnej forme na obecný úrad v termíne do 23. januára 2023.  Vybraných kandidátov zvolí za členov komisie Obecné zastupiteľstvo v Trebaticiach na svojom plánovanom zasadnutí 26. januára 2023.

Písomný návrh na člena komisie_web

Vyvesené: 11. 1. 2023

Dátum zvesenia: 27. 1. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť