Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trebatice

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trebatice

VZN č. 1_2022_školské poplatky a réžia v ŠJ

Vyvesené: 8. 6. 2022

Dátum zvesenia: 25. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť