Navigácia

Obsah

Späť

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V ROKU 2022

Vyhlásenie volieb_ZZ_2022_209

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený_obec

Informácia o podmienakach práva voliť a byť volený_VÚC

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení zapisovateľa MVK na web a UTO

Oznámenie o počte obyvateľov obce

Oznámenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK

Oznámenie- volebné okrsky+volebné miestnosti + web

Oznam o preberaní kandidátnych lístín pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Oznam o preberaní KL

Podanie kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľbu starostu - bližšie info: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

 

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov

Oznámenie_VUC

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do orgánov samosprávy obcí

Oznámenie_Obec

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do parlamentu VUC

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do parlamentu VUC

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Trebatice

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu starostu obce Trebatice

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľsrtva v Trebaticiach

Zoznam zaregistrovanýck kandidátovpre voľby do OZ Trebatice

Zápis oprávnených voličov do špecilálnych zoznamov

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov

Oznámenie k žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v spojených voľbách

Oznámenie-žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania

 

 

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 30. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť