Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SÚS-S 2022/00038

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/001868

Verejná vyhláška - Výzva na doplnenie podania a prerušenie územného konania

Verejná vyhláška - Výzva na doplnenie podania a prerušenie územného konania

URVYZVA plavecká hala2

 

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 3. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť