Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2022/00177-Ba/ZK

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/001879

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení konania vo veci vydania Kolaudačného rozhodnutiana stavbu: "Verejné osvetlenie na ulici Helsinská, Jazerná, Lužná a Sihoťská v Piešťanoch - realizácia".

zast. KR Verejné osvetlenie

 

 

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť