Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2022/00038-He/UR

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/001984

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Plavecká hala Piešťany

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Plavecká hala Piešťany

UR bazén Py.pdf 

Situácia.pdf

UR bazén Py.pdf.asice

Situácia.pdf.asice

Vyvesené: 26. 7. 2022

Dátum zvesenia: 11. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť