Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2023/00147

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/001648

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Vyvesené: 11. 5. 2023

Dátum zvesenia: 27. 5. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť