Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2022/00317-Ma/UR (SÚS-S2023/00042)

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/000343

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Vyvesené: 7. 3. 2023

Dátum zvesenia: 23. 3. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť