Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: R2022/002214

Číslo registratúrneho záznamu: SúS-S2022/00273-Ba/OZK

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

ozksp VO Palárikova

 

Vyvesené: 23. 9. 2022

Dátum zvesenia: 9. 10. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť