Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2023/00195

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/001651

Verejná vyhláška oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 11. 5. 2023

Dátum zvesenia: 27. 5. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť