Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2023/00146-Mi/UR/ODV1

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/002461

Upovedomenie o podanom odvolaní a obsahu odvolania

Vyvesené: 10. 11. 2023

Dátum zvesenia: 26. 11. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť