Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2022/00273-Ba/SP

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/002367

Stavebné povolenie - Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - stavba "SO 06 - Verejné osvetlenie - Palárikova ulica"

SProzh. VO Palárikova

Vyvesené: 9. 11. 2022

Dátum zvesenia: 25. 11. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť