Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2022/00038

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/001618

Oznámenie začatia územného konania - Verejná vyhláška

Oznámenie začatia územného konania  - Verejná vyhláška - Plavecká hala Piešťany

OZKURUST Piešťany - bazén

Vyvesené: 3. 5. 2022

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť