Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2023/00202

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/001673

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 15. 5. 2023

Dátum zvesenia: 31. 5. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť