Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2022/00266

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/002008

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 17. 8. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť