Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2022/00235

Číslo registratúrneho záznamu: R2022/001877

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Jaroslav Kotlár

Oznámenie o zrušení TP – Kotlár Jaroslav

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť