Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2023/00084

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/000065

Oznámenie o začatí stavebného konania - QUADMOTO s.r.o. - SO 103.2 - Autobusová zastávka

Oznámenie o začatí stavebného konania - QUADMOTO s.r.o. - SO 103.2 - Autobusová zastávka - stavebné povolenie

OZK_QUADMOTO_SO 103.2_Autobusová zastávka

 

Vyvesené: 21. 1. 2023

Dátum zvesenia: 6. 2. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť