Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2023/00197

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/001660

Informácia o začatom správnom konaní v k. ú. Trebatice - Výrub

Vyvesené: 12. 5. 2023

Dátum zvesenia: 28. 5. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť