Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: SúS-S2023/00213

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/001749

Informácia o začatom správnom konaní v k. ú. Piešťany- Výrub

Vyvesené: 30. 5. 2023

Dátum zvesenia: 6. 6. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť