Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

Informácia o podpmienakch práva voliť a byť volený_VÚC

Vyvesené: 13. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť