Navigácia

Obsah


OZNÁMENIE

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zápisnica z neplánovaného zasadania OZ v Trebaticiach dňa 2.11.2023 14.11.2023 30.11.2023

ROZPOČET

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Trebatice na roky 2024-2026 29.11.2023 15.12.2023

OSTATNÉ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 29.11.2023 15.12.2023

UZNESENIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Závery a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OZ v Trebaticiach dňa 2.11.2023 14.11.2023 30.11.2023

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Účasť poslancov na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia