Navigácia

Obsah


OZNÁMENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Verejná vyhláška - oznámenie o vydaní rozhodnutia 18.05.2023 03.06.2023
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu 15.05.2023 31.05.2023
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby 15.05.2023 31.05.2023

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

ROZPOČET

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

OSTATNÉ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

UZNESENIA OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Názov Vyvesené Dátum zvesenia

Účasť poslancov na OZ

Názov Vyvesené Dátum zvesenia