Navigácia

Obsah

Obecný úrad Trebatice

Štruktúra obecného úradu

■ 1,00 úväzku - samostatný odborný referent pracujúci na úseku:

a) vnútornej správy

b) organizačno-administratívnom

■ 1,00 úväzku -  samostatný odborný referent pracujúci na úseku -

a) finančnom

b) správy majetku

■ 0,5- úväzku.- samostatný odborný referent pracujúci na úseku personálnom.

 

Organizačná štruktúra obecného úradu vyplýva z Organizačného poriadku Obecného úradu v Trebaticiach, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Trebaticiach dňa 15.2.2007 uzn. č. 40/2/2007/B