Navigácia

Obsah

Uznesením Obecného zastupiteľstva Trebatice č. 6/11/2022 zo dňa 24. novembra 2022 boli zriadené komisie OZ:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže - predseda Mgr. Alena Jankechová

Členovia - poslanci: Peter Líška, Ing. Bohumil Tonkovič, Lenka Škrabáková

Členovia - odborná verejnosť: Mgr. Sylvia Molnárová, Jana Palkechová

Finančná a podnikateľská komisia - predseda Pavol Doktor

Členovia - poslanci: Ladislav Regina, Ing. PAvel Moravčík

Komisia pre ochranu životného prostredia - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia - poslanci: Ladislav Regina, Pavol Doktor

Členovia - odborná verejnosť: Ján Bača

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia - poslanci: Ing. Pavel Moravčík, Peter Líška

Členovia - odborná verejnosť: Ing. Ladislav Straka

Sociálna komisia - predseda Lenka Škrabáková

Členovia - poslanci: Milan Ondačka, Ing. Bohumil Tonkovič

Členovia - odborná verejnosť: Jarmila Valová

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Mgr. Alena Jankechová

Členovia: Milan Ondačka, Ladislav Regina

Komisia pre vybavovanie sťažností - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia - poslanci: Mgr. Alena Jankechová, Milan Ondačka, Ing, Pavel Moravčík

Poznámka: Členovia komisií z radov odbornej verejnosti boli zvolení uznesením OZ č. 8/1/2023 zo dňa 26. januára 2023.