Navigácia

Obsah

Uznesením Obecného zastupiteľstva Trebatice č. 6/11/2018 zo dňa 29. novembra 2018 boli zriadené komisie OZ:

Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže - predseda Mgr. Alena Jankechová

Členovia: Peter Líška, Ing. Bohumil Tonkovič, Lenka Škrabáková

Finančná a podnikateľská komisia - predseda Pavol Doktor

Členovia: Ladislav Regina, Andrej Varga

Komisia pre ochranu životného prostredia - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia: Ladislav Regina, Pavol Doktor

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a rozvoj - predseda Ing. Peter Kollár

Členovia: Mgr. Alena Jankechová, Peter Líška

Sociálna komisia - predseda Lenka Škrabáková

Členovia: Milan Ondačka, Ing. Bohumil Tonkovič

Komisia na ochranu verejného záujmu - predseda Andrej Varga

Členovia: Milan Ondačka, Ladislav Regina