Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2013

Kúpna zmluva

47/2013

17 818,00 EUR

Hornák Jozef, Tonkovičová Silvia, Tonkovičová Soňa

Obec Trebatice

28.10.2013

Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb

44/2013

1 200,00 EUR

Vini Corporation a.s., Šamorín

Obec Trebatice

16.10.2013

IČO 039691

43/2013

0,00 EUR

Ústav informácií a prognóz śkolstva Bratislava

Obec Trebatice

30.09.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0019

39/2013

17,00 EUR

Bibišová Jarmila

Obec Trebatice

30.09.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0020

40/2013

17,00 EUR

Bibišová Jarmila

Obec Trebatice

23.09.2013

Z M L U V A O D I E L O na uskutočnenie stavebných prác č. 2/2013/INV/Va

38/2013

23 626,50 EUR

Ing Ľubomír Valo - VALO Trebatice

Obec Trebatice

11.09.2013

Kúpna zmluva

37/2013

682,50 EUR

Ružičková Iveta

Obec Trebatice

11.09.2013

IČO 30796491

42/2013

11 626,00 EUR

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

28.08.2013

IČO 30796491

41/2013

21 687,00 EUR

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

15.08.2013

Zmluva o spolupráci

35/2013

5 160,00 EUR

Agentúra DUNA, s.r.o.

Obec Trebatice

15.08.2013

ZMLUVA

36/2013

150,00 EUR

CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

06.08.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0018

33/2013

20,00 EUR

Vatrt Michal

Obec Trebatice

06.08.2013

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2013-grant

34/2013

1 500,00 EUR

OFK Trebatice

Obec Trebatice

26.07.2013

Z M L U V A O D I E L O na uskutočnenie stavebných prác č. 1/2013/INV/Va

32/2013

34 795,93 EUR

Ing Ľubomír Valo - VALO Trebatice

Obec Trebatice

10.07.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0017

31/2013

17,00 EUR

Tonkovič Jaroslav Ing.

Obec Trebatice

08.07.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0016

30/2013

17,00 EUR

Kučerková Jana

Obec Trebatice

01.07.2013

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

http://www.esthe-plastika.cz/fotky/zvetseni-prsu/

0,00 EUR

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

01.07.2013

Kúpna zmluva

29/2013

18 514,29 EUR

Hornáček Vladimír, Mgr.

Obec Trebatice

20.06.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0015

27/2013

14,00 EUR

Ružička Miloš

Obec Trebatice

05.06.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0014

24/2013

10,00 EUR

Cibulková Terézia

Obec Trebatice

05.06.2013

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

25/2013

32 088,00 EUR

Mrišo Jozef

Obec Trebatice

24.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0013

23/2013

17,00 EUR

Bačová Margita

Obec Trebatice

15.05.2013

Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

22/2013

160,00 EUR

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

10.05.2013

ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

21/2013

9 805,40 EUR

WebHouse, s.r.o., Trnava

Obec Trebatice

09.05.2013

NÁJOMNÁ ZMLUVA ev.č. 2013/0012

20/2013

17,00 EUR

Kovárová Darina

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: