Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.05.2020

44594771

30/2020

5 358,09 EUR päťtisíctristopäťdesiatosem eur 9/100 centov

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

15.05.2020

---

29/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Pašák

Obec Trebatice

06.05.2020

---

28/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Ján Mozolák a manželka

Obec Trebatice

29.04.2020

---

27/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Jankech

Obec Trebatice

15.04.2020

----

26/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Minárech

Obec Trebatice

02.04.2020

IČO 31784828

25/2020

1 220,00 EUR jedentisíc dvestodvadsať eur

Nadácia Pontis

Obec Trebatice

25.03.2020

IČO 35858010

24/2020

--

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

24.03.2020

---

23/2020

475,00 EUR štyristosedemdesiatpäť eur

Eva Doktorová

Obec Trebatice

20.03.2020

----

22/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Jana Palkechová

Obec Trebatice

17.03.2020

IČO 35628685

21/2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany

Obec Trebatice

02.03.2020

IČO: 35998407

20/2020

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto eur

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava

Obec Trebatice

27.02.2020

IČO 34115901

19/2020

---

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

25.02.2020

IČO 35878789

18/2020

6 085,00 EUR šesťtisícosemdesiatpäť eur

ateliér 3ab, s.r.o., Bratislava

Obec Trebatice

19.02.2020

--

17/2020

17,00 EUR sedemnásť eur

Mária Lazarová

Obec Trebatice

07.02.2020

---

16/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Martin Urban

Obec Trebatice

05.02.2020

--

15/2020

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Lukáš Žalský

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

14/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

13/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

12/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

11/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

10/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

05.02.2020

IČO 00151653

9/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice - ZŠ

05.02.2020

IČO 00151653

8/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice - ŠJ

05.02.2020

IČO 00151653

7/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice - SÚS

05.02.2020

IČO 00151653

6/2020

---

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice - SÚS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: