Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.11.2017

---

59/2017

nula

Rastislav Jankech

Obec Trebatice

08.11.2017

IČO 34013555

58/2017

800,00 EUR Osemsto eur

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Borovce

Obec Trebatice

25.10.2017

IČO 00313106

57/2017

---

Obec Trebatice - SÚS

Obce SÚS

23.10.2017

IČO 00313106

56/2017

20,00 EUR Dvadsať eur

Obec Trebatice

Eva Rašková

18.10.2017

00000

55/2017

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Jozef Macúška

Obec Trebatice

18.10.2017

000000

54/2017

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Zuzana Hadvigová

Obec Trebatice

16.10.2017

IČO 00313106

53/2017

17,00 EUR Sedemnásť eur

Obec Trebatice

Jarmila Tichá

09.10.2017

IČO 00313106

52/2017

14,00 EUR Štrnásť eur

Obec Trebatice

Jozef Melicher

25.09.2017

IČO 00313106

51/2017

nula

Obec Trebatice

PLANTEX, s.r.o., Veselé

18.09.2017

IČO 00313106

50/2017

9 783,13 EUR Deväťtisícsedemstoosemdesiattri eur trinásť centov

Obec Trebatice

Kollárová Jozefína a spol.

07.09.2017

IČO 00313106

49/2017

10,00 EUR Desať

Obec Trebatice

Furjelová Božena

07.09.2017

IČO 00313106

48/2017

10,00 EUR Desať eur

Obec Trebatice

Furjelová Božena

07.09.2017

IČO 00313106

47/2017

20,00 EUR Dvadsať eur

Obec Trebatice

Furjelová Božena

06.09.2017

IČO 00313106

46/2017

10,00 EUR Desať eur

Obec Trebatice

Rakovanová Oľga

16.08.2017

IČO 00313106

45/2017

5 998,80 EUR päťtisícdeväťstodeväťdesiatosem eur osmedesiat centov

Obec Trebatice

TOPFEST, s.r.o., Bratislava

03.08.2017

IČO 00313106

D1/2017

nula

Obec Trebatice

MAGNA ENERGIA a.s.

17.07.2017

IČO 00313106

44/2017

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Albína Malýchová

17.07.2017

IČO 00313106

43/2017

10,00 EUR desať eur

Obec Trebatice

Albína Malýchová

17.07.2017

IČO 00313106

42/2017

500,00 EUR päťsto eur

Obec Trebatice

Trnavský samosprávny kraj

12.07.2017

IČO 00313106

41/2017

nula

Obec Trebatice

Lombard, s.r.o., Piešťany

04.07.2017

IČO 30796491

40/2017

79 356,00 EUR sedemdesiatdeväťtisíctristopäťdesiatšesť

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

26.06.2017

000000

39/2017

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Jankech Marián

Obec Trebatice

23.06.2017

IČO 00313106

38/2017

14,00 EUR štrnásť eur

Obec Trebatice

Ján Strapatý

15.06.2017

IČO 00313106

37/2017

20,00 EUR Dvadsať

Obec Trebatice

Moravanský Vladimír

31.05.2017

0000000000

36/2017

120,84 EUR jednostodvadsať eur osemdesiatštyri centov

Omasta Tomáš

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: