Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.04.2019

IČO 45741255

24/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00688703

23/2019

12 200,00 EUR dvanásťtisíc dvesto eur

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00897019286

22/2019

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

10.04.2019

------

21/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Bušková

Obec Trebatice

09.04.2019

IČO 43881891

20/2019

16,80 EUR šestnásť eur 80/100 centov

PP-SOT, s.r.o.

Obec Trebatice

04.04.2019

------

19/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Jozef Jankech

Obec Trebatice

25.03.2019

------

18/2019

1 491,90 EUR jedentisícštyristodeväťdesiatjeden eur 90/100 centov

Brašková Beáta

Obec Trebatice

14.03.2019

------

17/2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Jankech Eduard

Obec Trebatice

14.03.2019

IČO 31376835

16/2019

--

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

14.03.2019

IČO 31376835

15/2019

1,00 EUR jedno euro

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 35815256

14/2019

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 34115

13/2019

---

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 45736359

12/2019

---

DataCentrum elektronizácie ÚSS

Obec Trebatice - SÚS

07.03.2019

------

11/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Mgr. Nataša Petrušová

Obec Trebatice

25.02.2019

IČO 00612031

10/2019

---

Mesto Piešťany

Obec Trebatice - SÚS

22.02.2019

------

9/2019

120,84 EUR jednostodvadsať eur 84/100 centov

Katarína Maláková

Obec Trebatice

22.02.2019

IČO 36361518

8/2019

---

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

19.02.2019

IČO 35763469

7/2019

60,00 EUR šesťdesiat

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trebatice - SÚS

19.02.2019

IČO 35763469

6/2019

25,99 EUR dvadsaťpäť eur 99/100 centov

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trebatice

08.02.2019

IČO 34115901

5/2019

---

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

07.02.2019

------

4/2019

10,00 EUR desať eur

Tonkovičová Božena

Obec Trebatice

21.01.2019

IČO 34115901

3/2019

32 971,70 EUR tridsaťdvatisíc deväťstosedemdesiatjeden eur sedemdesiat centov

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

11.01.2019

------

2/2019

120,84 EUR jednostodvadsať eur osemdesiatštyri centov

Martin Bališ

Obec Trebatice

07.01.2019

IČO 00312274

1/2019

72,00 EUR sedemdesiatdva eur

Obec Bojničky

Obec Trebatice

03.01.2019

------

76/2018

14,00 EUR štrnásť eur

Juraj Galbavý

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: