Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
11.10.2018

IČO 50139088

60/2018

300,00 EUR tristo eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Trebatice

10.10.2018

------

59/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Katarína Valová

Obec Trebatice

08.10.2018

------

58/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatdesem eur 91/100 eur

Mária von Heydebreck

Obec Trebatice

25.09.2018

IČO 36361518

57/2018

---

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trebatice

25.09.2018

IČO 36361518

56/2018

---

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trebatice

07.09.2018

------

55/2018

497,91 EUR štyristo deväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Mária Micháliková

Obec Trebatice

07.09.2018

------

54/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Slávka Mozoláková

Obec Trebatice

07.09.2018

IČO 33702730

53/2018

16 199,77 EUR šestnásťtisíc stodeväťdesiatdeväť eur 77/100 centov

Dušan Tonkovič - INŠTALATÉR

Obec Trebatice

05.09.2018

IČO 36557129

52/2018

360,00 EUR tristošesťdesiať eur

Prvá Komunálna Finančná

Obec Trebatice

05.09.2018

------

51/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Polačeková Viera

Obec Trebatice

05.09.2018

------

50/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Kučerka Milan

Obec Trebatice

30.08.2018

IČO 36011886

49/2018

9 900,00 EUR deväťtisíc deväťsto eur

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

30.08.2018

IČO 36361518

48/2018

--

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Trebatice

14.08.2018

IČO 50977181

47/2018

5 998,80 EUR päťtisíc deväťsto deväťdesiatosem eur 80/100 centov

Morning Net, s.r.o.

Obec Trebatice

14.08.2018

IČO 50789996

46/2018

200,00 EUR dvesto eur

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

13.08.2018

IČO 35743565

45/2018

---

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

13.08.2018

IČO 37836901

44/2018

500,00 EUR päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

13.08.2018

IČO 37836901

43/2018

500,00 EUR päťsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

08.08.2018

IČO 00313106

42/2018

--

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

08.08.2018

IČO 44882033

41/2018

--

TextilEco a.s.

Obec Trebatice

08.08.2018

IČO 36170151

40/2018

--

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 44594771

39/2018

3 378,13 EUR tritisíctristosedemdesiatosem eur 13/100 centov

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 00897019286

38/2018

1 000,00 EUR jedentísíc eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 35592338

37/2018

400,00 EUR štyristo eur

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 45741255

36/2018

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: