Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2020

IČO 36252484

82/2020

--

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany

Obec Trebatice

24.11.2020

IČO 00151742

81/2020

25 312,00 EUR Dvadsaťpäťtisíc tristodvanásť eur

Ministerstvo financií SR

Obec Trebatice

20.11.2020

IČO 00151653

80/2020

--

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

20.11.2020

---

79/2020

189,81 EUR jednostoosemdesiatdeväť eur 81/100 centov

Urbanová Zdenka

Obec Trebatice

19.11.2020

---

78/2020

210,29 EUR dvestodesať eur 29/100 centov

Miškolci Filip

Obec Trebatice

19.11.2020

---

77/2020

210,29 EUR dvestodesať eur 29/100 centov

Jankech Eduard

Obec Trebatice

19.11.2020

---

76/2020

185,81 EUR jednostoosemdesiatpäť eur 81/100 centov

Strapatá Marta

Obec Trebatice

19.11.2020

---

75/2020

193,81 EUR jednostodeväťdesiattri eur 81/100 centov

Kunová Zuzana

Obec Trebatice

19.11.2020

---

74/2020

206,29 EUR dvestošesť eur 29/100 centov

Simová Soňa

Obec Trebatice

19.11.2020

---

73/2020

210,29 EUR dvestodesať eur 29/100 centov

Škamlová Patrícia

Obec Trebatice

19.11.2020

---

72/2020

185,81 EUR jednostoosemdesiatpäť eur 81/100 centov

Igaz Rastislav

Obec Trebatice

19.11.2020

---

71/2020

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Dadík Pavol

Obec Trebatice

19.11.2020

---

70/2020

185,81 EUR jednostoosemdesiatpäť eur 81/100 centov

Tatiana Lipková

Obec Trebatice

19.11.2020

---

69/2020

206,29 EUR dvestošesť eur 29/100 centov

Peter Kováč

Obec Trebatice

19.11.2020

---

68/2020

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Kučavík Igor

Obec Trebatice

06.11.2020

---

67/2020

1 700,00 EUR jedentísíc sedemsto eur

Ing. Gerard Moravčík

Obec Trebatice

20.10.2020

---

66/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Štefanková Anna

Obec Trebatice

14.10.2020

IČO 50139088

65/2020

265,00 EUR dvesto šesťdesiatpäť eur

TENDERnet s.r.o.

Obec Trebatice

09.10.2020

IČO 00164348

64/2020

---

Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Obec Trebatice

09.10.2020

IČO 30794536

63/2020

---

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany

Obec Trebatice

09.10.2020

IČO 31826385

62/2020

----

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

Obec Trebatice

30.09.2020

---

61/2020

---

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

30.09.2020

---

60/2020

181,81 EUR jednostoosemdesiatjeden eut 81/100 centov

Margita Orsághová

Obec Trebatice

18.09.2020

---

59/2020

612,00 EUR šesťsto dvanásť eur

Peter Bábik

Obec Trebatice

25.08.2020

IČO 45973113

58/2020

34 918,37 EUR tridsaťštyritisíc deväťstoosemnásť eur 37/100 centov

Oravec, s.r.o.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: