Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.08.2019

IČO 36308862

56/2019

5 940,00 EUR päťtisíc deväťsto štyridsať eur

PIO Keramoprojekt a.s.

Obec Trebatice

15.08.2019

--

55/2019

2 450,00 EUR dvetisíc štyristo päťdesiat eur

Erika Čeligová

Obec Trebatice

14.08.2019

IČO 50977181

54/2019

5 998,80 EUR päťisícdeväťstodeväťdesiatosem eur 80/100 centov

Morning Net, s.r.o.

Obec Trebatice

12.08.2019

IČO 50412485

53/2019

45,00 EUR štyridsaťpäť eur

CO-PRO, spol. s.r.o.

Obec Trebatice

12.08.2019

IČO 35743565

52/2019

---

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

31.07.2019

---

51/2019

218,29 EUR dvestoosemnásť eur 29/100 centov

Polák František

Obec Trebatice

31.07.2019

---

50/2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Škamlová Alena

Obec Trebatice

29.07.2019

---

49/2019

10,00 EUR desať eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

---

48/2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

----

47/2019

10,00 EUR desať eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

---

46/2019

10,00 EUR desať eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

---

45/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

---

44/2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

----

43/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

----

42/2019

42,00 EUR štyridsaťdva eur

Galbavý Miroslav

Obec Trebatice

26.07.2019

IČO 30887232

41/2019

1 600,00 EUR jedentisíc šesťsto eur

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

Obec Trebatice

26.07.2019

-----

40/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Marta Macúšková

Obec Trebatice

23.07.2019

IČO 37836901

39/2019

800,00 EUR osemsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

09.07.2019

IČO 37836901

38/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

09.07.2019

IČO 30796491

37/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

05.06.2019

IČO 36011886

36/2019

---

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

28.05.2019

IČO 34141481

35/2019

---

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

24.05.2019

IČO 50789996

34/2019

30 360,68 EUR tridsaťtisíc tristošesťdesiat eur 68/100 centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

24.05.2019

IČO 50789996

33/2019

23 461,32 EUR dvadsaťtritisíc štyristošesťdesiatjedn eur 32/100 centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

16.05.2019

IČO 36084221

32/2019

200,00 EUR dvesto eur

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: