Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.04.2018

IČO 44076797

12/2018

945,00 EUR deväťstoštyridsaťpäť eur

Adine vaše zážitky, s.r.o.

Obec Trebatice

05.04.2018

IČO 00313106

11/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Prišticová Anna

30.03.2018

------

10/2018

189,91 EUR jednostoosemdesiatdeväť eur 91/100 centov

Ing. Kristián Glucharov

Obec Trebatice

28.03.2018

IČO 00313106

9/2018

20,00 EUR dvadsať

Obec Trebatice

Kýšková Romana

22.03.2018

IČO 00687308

8/2018

33 334,00 EUR tridsaťtritisíc tristotridsaťštyri eur

Slovenský futbalový zväz

Obec Trebatice

01.03.2018

IČO 36170151

7/2018

207 540,00 EUR dvestosedemtisícpäťstoštyridsať eur

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Trebatice

15.02.2018

IČO 00313106

6/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Jankechová Anna

14.02.2018

IČO 00313106

5/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

29.01.2018

IČO 00313106

4/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Obec Trebatice

Ševčovičová Kája

17.01.2018

IČO 00313106

3/2018

17,00 EUR sedemnásť eur

Obec Trebatice

Šebestová Renáta

12.01.2018

IČO 00313106

2/2018

17,00 EUR sedemnásť

Obec Trebatice

Anton Čelín

03.01.2018

IČO 00313106

1/2018

28,62 EUR dvadsaťosem eur 62/100 centov

Obec Trebatice

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390

20.12.2017

IČO 36011886

87/2017

15 600,00 EUR pätnásťtisícšesťsto eur

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

20.12.2017

IČO 00313106

86/2017

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Obec Trebatice

Obec Rakovice

20.12.2017

IČO 00313106

85/2017

480,00 EUR štyristoosemdesiat eur

Obec Trebatice

Mesto Piešťany

20.12.2017

IČO 34115901

84/2017

26 709,82 EUR dvadsaťšesťtisíc sedemstodeväť eur 82/100 centov

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

20.12.2017

IČO 14120861

83/2017

136,56 EUR jednostotridsaťšesť eur 56/100 centov

Regina Vladimír

Obec Trebatice

20.12.2017

IČO 00897019286

82/2017

1,00 EUR jedno euro

JDS ZO Trebatice

Obec Trebatice

19.12.2017

--

81/2017

185,81 EUR jednostoosemdesiatpäť eur 81/100 centov

Tatiana Lipková

Obec Trebatice

18.12.2017

---

80/2017

206,29 EUR dvestošesť eur 29/100 centov

Simová Soňa

Obec Trebatice

12.12.2017

---

79/2017

210,29 EUR dvestodesať eur 29/100 centov

Miškolci Filip

Obec Trebatice

12.12.2017

---

78/2017

177,81 EUR jednostosedemdesiatsedem eur 81/100 centov

Žák Branislav

Obec Trebatice

12.12.2017

---

77/2017

210,29 EUR dvestodesať eur 29/100 centov

Jankech Eduard

Obec Trebatice

12.12.2017

---

76/2017

124,84 EUR jednostodvadsaťštyri eur 84/100 centov

Ing. Urbanová Ľubica

Obec Trebatice

12.12.2017

----

75/2017

185,81 EUR jednostoosemdesiatpäť eur 81/100 centov

Strapatá Marta

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: