Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.12.2019

IČO 34133861

91/2019

---

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné č. 390

Obec Trebatice

18.12.2019

IČO 003122274

90/2019

130,00 EUR jednosto tridsať eur

Obec Bojničky

Obec Trebatice

18.12.2019

IČO 00612031

89/2019

720,00 EUR sedemsto dvadsať eur

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

18.12.2019

IČO 00312916

88/2019

240,00 EUR dvesto štyridsať eur

Obec Rakovice

Obec Trebatice

18.12.2019

IČO 00897019

87/2019

1,00 EUR jedno euro

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

09.12.2019

---

86/2019

---

Anton Palkech

Obec Trebatice

09.12.2019

--

85/2019

---

Anton Palkech

Obec Trebatice

04.12.2019

---

84/2019

38 200,00 EUR tridsaťosemtisíc dvesto eur

Pavol Doktor

Obec Trebatice

04.12.2019

----

83/2019

48,00 EUR štyridsať osem eur

Jozef Mikuš

Obec Trebatice

03.12.2019

IČO 14120861

82/2019

---

Regina Vladimír

Obec Trebatice

29.11.2019

IČO 37844148

81/2019

74,00 EUR sedemdesiat štyri eur

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

28.11.2019

---

80/2019

1 620,00 EUR jedentisícšesťstodvadsať eur

Erika Čeligová

Obec Trebatice

20.11.2019

IČO 42156424

79/2019

---

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trebatice

12.11.2019

IČO 00151866

78/2019

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava

Obec Trebatice

12.11.2019

IČO 42129559

77/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Nadácia Orange

Obec Trebatice

12.11.2019

---

76/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Ing. Michal Strapatý

Obec Trebatice

31.10.2019

IČO: 36391000

75/2019

61 500,00 EUR šesťdesiatjedentisíc päťsto eur

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Trebatice

29.10.2019

IČO 35910739

74/2019

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

73/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

72/2019

1 152,00 EUR jedentisícstopäťdesiatdva eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

71/2019

---

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

23.10.2019

IČO 22732632

70/2019

2 441,20 EUR dvetisícštyristoštyridsaťjeden eur 20/100 centov

Ing. arch. Marianna Bogyová

Obec Trebatice

21.10.2019

---

69/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Adriana Babincová

Obec Trebatice

08.10.2019

IČO 36361518

68/2019

---

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

03.10.2019

-----

67/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Hadviga

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: