Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.07.2018

IČO 35592338

37/2018

400,00 EUR štyristo eur

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 45741255

36/2018

2 500,00 EUR dvetisíc päťsto eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

27.07.2018

IČO 00688703

35/2018

9 100,00 EUR ddeväťtisíc sto eur

OFK Trebatice

Obec Trebatice

23.07.2018

IČO 00313106

34/2018

18,78 EUR osemnásť eur 78/100 centov

Obec Trebatice

Prvá Komunálna Finančná

19.07.2018

IČO 00313106

33/2018

1 000,00 EUR jedentisíc eur

Obec Trebatice - ZŠ

Nadácia Pontis

06.07.2018

IČO 45447438

32/2018

144,00 EUR jednostoštyridsaťštyri eur

IOSEC, s.r.o., Bratislava

Obec Trebatice

06.07.2018

IČO 36170151

31/2018

---

ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.

Obec Trebatice

04.07.2018

IČO 31376835

30/2018

11 249,28 EUR jedenásťtisíc dvestoštyridsaťdeväť eur 28/100 centov

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2018

IČO 47192941

29/2018

684,00 EUR šesťstoosemdesiatštyri eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

22.06.2018

IČO 00313106

28/2018

---

Obec Trebatice

PLANTEX, s.r.o., Veselé

22.06.2018

IČO 00313106

27/2018

1 286,60 EUR jedentisícdvestoosemdesiatšesť eur 60/100 centov

Obec Trebatice

Galbavý Vladimír

20.06.2018

IČO 00313106

26/2018

1 500,00 EUR jedentisícpäťsto eur

Obec Trebatice

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

20.06.2018

------

25/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Kučerka Boris

Obec Trebatice

20.06.2018

------

24/2018

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Zelenay Dušan

Obec Trebatice

19.06.2018

IČO 00313106

23/2018

--

Obec Trebatice

Peter Žák

18.06.2018

------

22/2018

20,00 EUR dvadsať eur

Roman Palkech

Obec Trebatice

31.05.2018

IČO 35815256

21/2018

--

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

14.05.2018

IČO 00313106

20/2018

--

Obec Trebatice

Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond

14.05.2018

IČO 00313106

19/2018

19,99 EUR devätnásť eur deväťdesiatdeväť centov

Obec Trebatice - SÚS

Slovak Telekom, a.s.

14.05.2018

IČO 00313106

18/2018

29,00 EUR dvadsaťdeväť eur

Obec Trebatice - SÚS

Slovak Telekom, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

17/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

16/2018

nula

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

04.05.2018

IČO 00313106

15/2018

25,16 EUR dvadsaťpäť eur 16/100 centov

Obec Trebatice

Západoslovenská distribučná, a.s.

30.04.2018

------

14/2018

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Marek Čambor

Obec Trebatice

24.04.2018

------

13/2018

1 242,00 EUR jedentisícdvestoštyridsaťdva eur

Lenka Palkechová

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: