Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2021

IČO 00312681

11/2021

775,41 EUR sedemstosedemdesiatpäť eur 41/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

18.02.2021

IČO: 50254081

10/2021

354,00 EUR tristopäťdesiatštyri eur

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

16.02.2021

---

9/2021

150,00 EUR jednostopäťdesiat eur

Bc. Anton Mikloška

Obec Trebatice

12.02.2021

IČO 00312681

8/2021

775,41 EUR sedemstosedemdesiatpäť eur 41/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

04.02.2021

IČO 00312681

7/2021

835,06 EUR osemstotridsaťpäť eur 6/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

01.02.2021

IČO 31595545

6/2021

433,68 EUR štyristotridsaťtri eur 68/100 centov

Komunálna poisťovňa,a s., Bratislava

Obec Trebatice

01.02.2021

IČO 31595545

5/2021

120,00 EUR jednostodvadsať eur

Komunálna poisťovňa,a s., Bratislava

Obec Trebatice

22.01.2021

IČO 00312681

4/2021

1 530,59 EUR jedentisícpäťstotridsať eur 59/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

19.01.2021

IČO 00679291

3/2021

20 486,50 EUR dvadsaťtisíc štyristoosemdesiatšesť eur 50/100 centov

ARAVER a.s.

Obec Trebatice

15.01.2021

---

2/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Pavol Urban

Obec Trebatice

13.01.2021

---

1/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Galbavá Ingrid

Obec Trebatice

17.12.2020

---

96/2020

497,91 EUR štyristodevätdesiatsedem eur 91/100 centov

Mária Štefanková

Obec Trebatice

17.12.2020

---

95/2020

120,84 EUR jednosto dvadsať eur 84/100 centov

Marek Blaško

Obec Trebatice

17.12.2020

IČO 35763469

94/2020

1 180,00 EUR jedentísíc stoosemdesiat eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trebatice

17.12.2020

---

93/2020

497,91 EUR štyristodevätdesiatsedem eur 91/100 centov

Rastislav Palkech

Obec Trebatice

16.12.2020

---

92/2020

--

Regina Vladimír

Obec Trebatice

16.12.2020

IČO 00612031

91/2020

--

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

04.12.2020

IČO 00312274

90/2020

32,50 EUR tridsaťdva eur 50/100 centov

Obec Bojničky

Obec Trebatice

02.12.2020

IČO 00151882

89/2020

--

Centrum vedecko-technických informácií SR

Obec Trebatice

01.12.2020

IČO 00166197

88/2020

--

Slovenská republika -Štatistický úrad SR

Obec Trebatice

30.11.2020

IČO 00312916

87/2020

60,00 EUR šesťdesiat eur

Obec Rakovice

Obec Trebatice

30.11.2020

IČO 36806978

86/2020

--

Ladisco, s.r.o., Považany

Obec Trebatice

30.11.2020

IČO 36806978

85/2020

--

Ladisco, s.r.o., Považany

Obec Trebatice

24.11.2020

IČO 50254081

84/2020

264,00 EUR dvestošesťdesiatštyri eur

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

24.11.2020

IČO 50254081

83/2020

--

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: