Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.11.2019

IČO 37844148

81/2019

74,00 EUR sedemdesiat štyri eur

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

28.11.2019

---

80/2019

1 620,00 EUR jedentisícšesťstodvadsať eur

Erika Čeligová

Obec Trebatice

20.11.2019

IČO 42156424

79/2019

---

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Trebatice

12.11.2019

IČO 00151866

78/2019

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Trnava

Obec Trebatice

12.11.2019

IČO 42129559

77/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Nadácia Orange

Obec Trebatice

12.11.2019

---

76/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Ing. Michal Strapatý

Obec Trebatice

31.10.2019

IČO: 36391000

75/2019

61 500,00 EUR šesťdesiatjedentisíc päťsto eur

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Trebatice

29.10.2019

IČO 35910739

74/2019

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

73/2019

840,00 EUR osemstoštyridsať eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

72/2019

1 152,00 EUR jedentisícstopäťdesiatdva eur

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

24.10.2019

IČO 47192941

71/2019

---

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Trebatice

23.10.2019

IČO 22732632

70/2019

2 441,20 EUR dvetisícštyristoštyridsaťjeden eur 20/100 centov

Ing. arch. Marianna Bogyová

Obec Trebatice

21.10.2019

---

69/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Adriana Babincová

Obec Trebatice

08.10.2019

IČO 36361518

68/2019

---

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

03.10.2019

-----

67/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Hadviga

Obec Trebatice

18.09.2019

--

66/2019

17,00 EUR ssedemnásť

Pavol Kurinec

Obec Trebatice

12.09.2019

IČO 36011886

65/2019

13 419,35 EUR trinásťtisíc štyristodevätnásť eur 35 centov

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

12.09.2019

IČO 36240125

64/2019

98,51 EUR deväťdesiatosem eur 51 centov

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

10.09.2019

IČO 51032759

63/2019

200,00 EUR dvesto

HOCHEL export - import s.r.o.

Obec Trebatice

06.09.2019

---

62/2019

10,00 EUR desať

Michaela Kováčová

Obec Trebatice

04.09.2019

---

61/2019

700,00 EUR sedemsto eur

Milan Šimon

Obec Trebatice

28.08.2019

IČO 31376835

60/2019

1,00 EUR jedno euro

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

27.08.2019

---

59/2019

1 870,00 EUR jedentisíc osemstosedemdesiat eur

Moravanská Mariana

Obec Trebatice

26.08.2019

IČO 31818625

58/2019

800,00 EUR osemsto

Nadácia SPP

Obec Trebatice

22.08.2019

IČO 00151653

57/2019

430 054,00 EUR štyristotridsaťtisíc päťdesiatštyri eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: