Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2020

----

49/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Branislav Koprna

Obec Trebatice

15.07.2020

---

48/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Surovčíková Anna

Obec Trebatice

08.07.2020

---

47/2020

17,00 EUR sedemnásť eur

Milan Moravanský

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00151653

46/2020

430 054,00 EUR štyristotridsať tisíc päťdesiatštyri eur

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 42291577

45/2020

700,00 EUR sedemsto eur

Folklórny súbor Krakovienka

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 35592338

44/2020

300,00 EUR tristo eur

Poľovnícke združenie BAŽANT Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00897019 286

43/2020

600,00 EUR šesťsto eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 45741255

42/2020

2 900,00 EUR dvetisíc deväťsto eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00688703

41/2020

11 500,00 EUR jedenásťtisíc päťsto eur

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

25.06.2020

IČO 00313106

40/2020

109 617,60 EUR jednostodeväťtisíc šesťstosedemnásť eur 60/100 centov

Obec Trebatice - SÚS

Obec Trebatice

23.06.2020

---

39/2020

500,00 EUR päťsto eur

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

19.06.2020

IČO 35910739

38/2020

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

18.06.2020

IČO 37836901

37/2020

970,00 EUR deväťstosedemdesiat eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

17.06.2020

---

36/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Viliam Mucina

Obec Trebatice

17.06.2020

IČO 34141481

35/2020

---

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

08.06.2020

IČO 36240125

34/2020

12 883,12 EUR dvanásťtisíc osemstoosemdesiattri eur 112/100 centov

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

08.06.2020

----

33/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Pavol Palkech

Obec Trebatice

22.05.2020

IČO 50528041

32/2020

108,00 EUR jednostoosem eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Trebatice

21.05.2020

---

31/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Anna Jankechová

Obec Trebatice

18.05.2020

44594771

30/2020

5 358,09 EUR päťtisíctristopäťdesiatosem eur 9/100 centov

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

15.05.2020

---

29/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Pašák

Obec Trebatice

06.05.2020

---

28/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Ján Mozolák a manželka

Obec Trebatice

29.04.2020

---

27/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Jankech

Obec Trebatice

15.04.2020

----

26/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Minárech

Obec Trebatice

02.04.2020

IČO 31784828

25/2020

1 220,00 EUR jedentisíc dvestodvadsať eur

Nadácia Pontis

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: