Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.05.2021

IČO 36361518

36/2021

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

03.05.2021

---

35/2021

1 020,00 EUR jedentisíc dvadsať eur

Milan Pekarovič

Obec Trebatice

03.05.2021

IČO 35910739

34/2021

--

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

03.05.2021

IČO 35910739

33/2021

1,00 EUR jedno euro

SPP - distribúcia, a.s.

Obec Trebatice

29.04.2021

IČO 00312681

32/2021

178,04 EUR jednostosedemdesiatosem eur 4/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

27.04.2021

---

31/2021

--

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

23.04.2021

IČO 00312681

30/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

21.04.2021

IČO 30814677

29/2021

2 250,43 EUR dvetisíc dvesto päťdesiat eur 43/100 centov

XEROX LIMITED

Obec Trebatice

16.04.2021

IČO 45289204

28/2021

----

QUADMOTO s.r.o. Vrbové

Obec Trebatice

16.04.2021

IČO 45289204

27/2021

--

QUADMOTO s.r.o. Vrbové

Obec Trebatice

15.04.2021

IČO 00312681

26/2021

78,04 EUR sedemdesiatosem eur 4/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

14.04.2021

----

25/2021

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Marek Čambor

Obec Trebatice

12.04.2021

IČO 35743565

24/2021

5 473,30 EUR päťtisíc štyristo sedemdesiattri eur 30/100 centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

09.04.2021

IČO 00312681

23/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

01.04.2021

IČO 00312681

22/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

25.03.2021

IČO 00312681

21/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

24.03.2021

IČO 50383230

20/2021

20,00 EUR dvadsať eur

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

Obec Trebatice

18.03.2021

IČO 00312681

19/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

15.03.2021

IČO 00166197

18/2021

--

Slovenská republika -Štatistický úrad SR

Obec Trebatice

12.03.2021

IČO 00312681

17/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

05.03.2021

IČO 00312681

16/2021

715,77 EUR sedemstopätnásť eur 77/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

01.03.2021

---

15/2021

17,00 EUR sedemnásť eur

Rusnáková Andrea

Obec Trebatice

26.02.2021

IČO 00312681

14/2021

775,41 EUR sedemstosedemdesiatpäť eur 41/100 centov

Obec Krakovany

Obec Trebatice

25.02.2021

IČO 30887232

13/2021

1 600,00 EUR jedentisíc šesťsto eur

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

Obec Trebatice

22.02.2021

----

12/2021

20,00 EUR dvadsať eur

Pavol Urban

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: