Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.06.2020

IČO 00313106

40/2020

109 617,60 EUR jednostodeväťtisíc šesťstosedemnásť eur 60/100 centov

Obec Trebatice - SÚS

Obec Trebatice

23.06.2020

---

39/2020

500,00 EUR päťsto eur

Jaroslav Radošinský

Obec Trebatice

19.06.2020

IČO 35910739

38/2020

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

18.06.2020

IČO 37836901

37/2020

970,00 EUR deväťstosedemdesiat eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

17.06.2020

---

36/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Viliam Mucina

Obec Trebatice

17.06.2020

IČO 34141481

35/2020

---

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

08.06.2020

IČO 36240125

34/2020

12 883,12 EUR dvanásťtisíc osemstoosemdesiattri eur 112/100 centov

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

08.06.2020

----

33/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Pavol Palkech

Obec Trebatice

22.05.2020

IČO 50528041

32/2020

108,00 EUR jednostoosem eur

osobnyudaj.sk, s.r.o.

Obec Trebatice

21.05.2020

---

31/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Anna Jankechová

Obec Trebatice

18.05.2020

44594771

30/2020

5 358,09 EUR päťtisíctristopäťdesiatosem eur 9/100 centov

Obecná kanalizačná, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

15.05.2020

---

29/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Pašák

Obec Trebatice

06.05.2020

---

28/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Ján Mozolák a manželka

Obec Trebatice

29.04.2020

---

27/2020

10,00 EUR desať eur

Anton Jankech

Obec Trebatice

15.04.2020

----

26/2020

20,00 EUR dvadsať eur

Jozef Minárech

Obec Trebatice

02.04.2020

IČO 31784828

25/2020

1 220,00 EUR jedentisíc dvestodvadsať eur

Nadácia Pontis

Obec Trebatice

25.03.2020

IČO 35858010

24/2020

--

ENVI-PAK, a.s., Bratislava

Obec Trebatice

24.03.2020

---

23/2020

475,00 EUR štyristosedemdesiatpäť eur

Eva Doktorová

Obec Trebatice

20.03.2020

----

22/2020

14,00 EUR štrnásť eur

Jana Palkechová

Obec Trebatice

17.03.2020

IČO 35628685

21/2020

50,00 EUR päťdesiat eur

Regionálne centrum Sloboda zvierat Piešťany

Obec Trebatice

02.03.2020

IČO: 35998407

20/2020

1 500,00 EUR jedentisíc päťsto eur

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava

Obec Trebatice

27.02.2020

IČO 34115901

19/2020

---

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

25.02.2020

IČO 35878789

18/2020

6 085,00 EUR šesťtisícosemdesiatpäť eur

ateliér 3ab, s.r.o., Bratislava

Obec Trebatice

19.02.2020

--

17/2020

17,00 EUR sedemnásť eur

Mária Lazarová

Obec Trebatice

07.02.2020

---

16/2020

497,91 EUR štyristodeväťdesiatsedem eur 91/100 centov

Martin Urban

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: