Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2019

----

43/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Sedláková Mariana

Obec Trebatice

29.07.2019

----

42/2019

42,00 EUR štyridsaťdva eur

Galbavý Miroslav

Obec Trebatice

26.07.2019

IČO 30887232

41/2019

1 600,00 EUR jedentisíc šesťsto eur

Ing. Jozef Adamkovič, Topoľčany

Obec Trebatice

26.07.2019

-----

40/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Marta Macúšková

Obec Trebatice

23.07.2019

IČO 37836901

39/2019

800,00 EUR osemsto eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

09.07.2019

IČO 37836901

38/2019

750,00 EUR sedemstopäťdesiat eur

Trnavský samosprávny kraj

Obec Trebatice

09.07.2019

IČO 30796491

37/2019

30 000,00 EUR tridsaťtisíc eur

Environmentálny fond Bratislava

Obec Trebatice

05.06.2019

IČO 36011886

36/2019

---

STAVOPRAC, s.r.o. Zakamenné

Obec Trebatice

28.05.2019

IČO 34141481

35/2019

---

PLANTEX, s.r.o., Veselé

Obec Trebatice

24.05.2019

IČO 50789996

34/2019

30 360,68 EUR tridsaťtisíc tristošesťdesiat eur 68/100 centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

24.05.2019

IČO 50789996

33/2019

23 461,32 EUR dvadsaťtritisíc štyristošesťdesiatjedn eur 32/100 centov

VALOMONT s.r.o.

Obec Trebatice

16.05.2019

IČO 36084221

32/2019

200,00 EUR dvesto eur

Nemocnica Alexandra Wintera, n.o.

Obec Trebatice

16.05.2019

IČO 00612031

31/2019

---

Mesto Piešťany

Obec Trebatice - SÚS

29.04.2019

IČO 35743565

30/2019

23 898,48 EUR dvadsaťtritisíc osemstodeväťdesiatosem eur 48/100 centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

29.04.2019

------

29/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Anna Jankechová

Obec Trebatice

24.04.2019

------

28/2019

206,29 EUR dvestošesť eur 29/100 centov

Tonkovičová Danka

Obec Trebatice

24.04.2019

------

27/2019

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Jaroslav Kravárik

Obec Trebatice

18.04.2019

IČO 35592338

26/2019

400,00 EUR štyristo eur

PZ Bažant Trebatice

Obec Trebatice

18.04.2019

IČO 42291577

25/2019

1 000,00 EUR jedentisíc eur

FS Krakovienka

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 45741255

24/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00688703

23/2019

12 200,00 EUR dvanásťtisíc dvesto eur

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00897019286

22/2019

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

10.04.2019

------

21/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Bušková

Obec Trebatice

09.04.2019

IČO 43881891

20/2019

16,80 EUR šestnásť eur 80/100 centov

PP-SOT, s.r.o.

Obec Trebatice

04.04.2019

------

19/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Jozef Jankech

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: