Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.05.2019

IČO 00612031

31/2019

---

Mesto Piešťany

Obec Trebatice - SÚS

29.04.2019

IČO 35743565

30/2019

23 898,48 EUR dvadsaťtritisíc osemstodeväťdesiatosem eur 48/100 centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

29.04.2019

------

29/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Anna Jankechová

Obec Trebatice

24.04.2019

------

28/2019

206,29 EUR dvestošesť eur 29/100 centov

Tonkovičová Danka

Obec Trebatice

24.04.2019

------

27/2019

116,84 EUR jednostošestnásť eur 84/100 centov

Jaroslav Kravárik

Obec Trebatice

18.04.2019

IČO 35592338

26/2019

400,00 EUR štyristo eur

PZ Bažant Trebatice

Obec Trebatice

18.04.2019

IČO 42291577

25/2019

1 000,00 EUR jedentisíc eur

FS Krakovienka

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 45741255

24/2019

3 000,00 EUR tritisíc eur

Centrum futbalovej mládeže Jozefa Adamca

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00688703

23/2019

12 200,00 EUR dvanásťtisíc dvesto eur

Obecný futbalový klub STAVOPRAC Trebatice

Obec Trebatice

16.04.2019

IČO 00897019286

22/2019

1 200,00 EUR jedentisícdvesto eur

Jednota dôchodcov ZO Trebatice

Obec Trebatice

10.04.2019

------

21/2019

20,00 EUR dvadsať eur

Mária Bušková

Obec Trebatice

09.04.2019

IČO 43881891

20/2019

16,80 EUR šestnásť eur 80/100 centov

PP-SOT, s.r.o.

Obec Trebatice

04.04.2019

------

19/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Jozef Jankech

Obec Trebatice

25.03.2019

------

18/2019

1 491,90 EUR jedentisícštyristodeväťdesiatjeden eur 90/100 centov

Brašková Beáta

Obec Trebatice

14.03.2019

------

17/2019

17,00 EUR sedemnásť eur

Jankech Eduard

Obec Trebatice

14.03.2019

IČO 31376835

16/2019

--

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

14.03.2019

IČO 31376835

15/2019

1,00 EUR jedno euro

DOFA, spol. s r.o., Trebatice

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 35815256

14/2019

---

SPP, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 34115

13/2019

---

Marius Pedersen, a.s.

Obec Trebatice

12.03.2019

IČO 45736359

12/2019

---

DataCentrum elektronizácie ÚSS

Obec Trebatice - SÚS

07.03.2019

------

11/2019

14,00 EUR štrnásť eur

Mgr. Nataša Petrušová

Obec Trebatice

25.02.2019

IČO 00612031

10/2019

---

Mesto Piešťany

Obec Trebatice - SÚS

22.02.2019

------

9/2019

120,84 EUR jednostodvadsať eur 84/100 centov

Katarína Maláková

Obec Trebatice

22.02.2019

IČO 36361518

8/2019

---

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

19.02.2019

IČO 35763469

7/2019

60,00 EUR šesťdesiat

Slovak Telekom, a.s.

Obec Trebatice - SÚS

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: