Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.12.2021

IČO: 00312916

76/2021

75,00 EUR Sedemdesiatpäť EUR

Obec Rakovice

Obec Trebatice

22.11.2021

IČO: 00612031

75/2021

1,00 EUR --

Mesto Piešťany

Obec Trebatice

08.11.2021

IČO: 30416094

74/2021

30 470,00 EUR Tridsaťtisíc štyristosedemdesiat EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

08.11.2021

IČO: 30416094

73/2021

214 440,00 EUR Dvestoštrnásťtisíc štyristoštyridsať EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Trebatice

03.11.2021

--

72/2021

200,00 EUR Dvesto EUR

Anton Čelín

Obec Trebatice

27.10.2021

IČO: 35743565

71/2021

13 714,96 EUR Trinásťtisíc sedemstoštrnásť EUR deväťdesiatšesť centov

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

26.10.2021

IČO: 37844184

70/2021

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť EUR

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

19.10.2021

IČO: 00151653

69/2021

51 790,00 EUR Päťdesiatjeden tisíc sedemstodeväťdesiat EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

19.10.2021

IČO: 00151653

68/2021

321 660,00 EUR Tristodvadsaťjeden tisíc šesťstošesťdesiat EUR

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Obec Trebatice

12.10.2021

--

67/2021

497,91 EUR

Jana Chlebovičová

Obec Trebatice

30.09.2021

--

66/2021

497,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden centov

Zdenko Klein a manž.

Obec Trebatice

30.09.2021

--

65/2021

479,91 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden centov

Tomáš Sudora

Obec Trebatice

30.09.2021

--

64/2021

497,94 EUR Štyristodeväťdesiatsedem EUR Deväťdesiatjeden centov

Michal Kalabus

Obec Trebatice

24.09.2021

--

63/2021

545,00 EUR Päťstoštyridsaťpäť EUR

Imrich Hambalkó

Obec Trebatice

20.09.2021

IČO: 35743565

62/2021

--

Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice

MAGNA ENERGIA a.s.

06.09.2021

IČO: 37844148

61/2021

99,00 EUR Deväťdesiatdeväť EUR

Cirkevná základná umelecká škola sv. Gorazda Vrbové

Obec Trebatice

06.09.2021

IČO: 53065778

60/2021

400,00 EUR Štyristo EUR

Komunal servis - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Trebatice

27.08.2021

--

59/2021

150,00 EUR Jednosto päťdesiat EUR

Palkech Peter

Obec Trebatice

23.08.2021

IČO: 35743565

58/2021

--

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Trebatice

16.08.2021

IČO: 36233170

57/2021

--

KANGO, spol s r.o.

Obec Trebatice

12.08.2021

IČO: 52 933 741

56/2021

5 998,80 EUR Päťtisíc deväťsto deväťdesiat osem EUR osemdesiat centov

ERATOS s.r.o.

Obec Trebatice

06.08.2021

IČO: 36 361 518

55/2021

--

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava

Obec Trebatice

05.08.2021

IČO: 36 240 125

54/2021

1 172,27 EUR Jedentisíc sto sedemdesiatdva EUR Dvadsaťsedem centov

Lombard, s.r.o., Piešťany

Obec Trebatice

04.08.2021

--

53/2021

17,00 EUR Sedemnásť EUR

Ladislava Mikušová

Obec Trebatice

26.07.2021

--

52/2021

63,85 EUR Šesťdesiat tri EUR 85/100

JUDr. Dalibor Kuciaň

Obec Trebatice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: