Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Obec Trebatice zverejňuje verejnou vyhláškou stavebné povolenie na stavbu: "Trebatice - predĺženie Záhumenskej ulice - 2. etapa: SO 01 - Miestna komunikácia", ktoré vydala Obec Trebatice pod číslom: SÚS-S2021/00257-Mi/SP  spZahumenskáCesta - 2. etapa.pdf

Dátum zvesenia: 6. 11. 2021 Zodpovedá: Správce Webu