Trebatice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trnave

Opatrenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Trnave v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky (aviárnej influenzy) u voľne žijúcich vtákov, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí:

Opatrenia_Vtáčia chrípka_PN

V súvislosti s uvedenými  opatreniami žiadame chovateľov hydiny, holubov a iných vtákov, aby bez omeškania nahlásili na obecnom úrade počty chovaného vtáctva podľa podľa druhov a kategórií.  Môžete tak spraviť osobne, telefonicky na tel. č. 033/7798183, zaslaním mailu na adresu podatelna@trebatice.sk alebo vhodením lístočka s požadovanými údajmi a kontaktnými údajmi na chovateľa do poštovej schránky obecného úradu.

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu a pochopenie!

 

 

Dátum zvesenia: 28. 2. 2022 Zodpovedá: Správce Webu