Trebatice - Zjednodušená verzia stránok pre seniorov

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Vyvesené: 9. 6. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 11. 3. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 19. 2. 2020 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020
Vyvesené: 5. 11. 2018 Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ