Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Vyvesené: 10. 5. 2021 Dátum zvesenia: 26. 5. 2021
Vyvesené: 5. 5. 2021 Dátum zvesenia: 21. 5. 2021
Vyvesené: 25. 3. 2021 Dátum zvesenia: 17. 5. 2021
Vyvesené: 3. 3. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 4. 1. 2021 Dátum zvesenia: 30. 6. 2021

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ