Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Vyvesené: 3. 3. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021
Vyvesené: 2. 3. 2021 Dátum zvesenia: 18. 3. 2021
Vyvesené: 25. 2. 2021 Dátum zvesenia: 13. 3. 2021
Vyvesené: 24. 2. 2021 Dátum zvesenia: 12. 3. 2021
Vyvesené: 4. 1. 2021 Dátum zvesenia: 30. 6. 2021

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ