Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

OZNÁMENIE

Vyvesené: 11. 10. 2021 Dátum zvesenia: 27. 10. 2021
Vyvesené: 20. 9. 2021 Dátum zvesenia: 31. 12. 2021
Vyvesené: 3. 3. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Vyvesené: 11. 10. 2021 Dátum zvesenia: 27. 10. 2021

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

Vyvesené: 11. 10. 2021 Dátum zvesenia: 27. 10. 2021

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ