Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

OZNÁMENIE

Vyvesené: 25. 1. 2022 Dátum zvesenia: 10. 2. 2022
Vyvesené: 4. 1. 2022 Dátum zvesenia: 28. 2. 2022

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ