Trebatice - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Vyvesené: 26. 7. 2021 Dátum zvesenia: 30. 7. 2021
Vyvesené: 8. 7. 2021 Dátum zvesenia: 8. 8. 2021
Vyvesené: 29. 6. 2021 Dátum zvesenia: 31. 7. 2021
Vyvesené: 3. 3. 2021 Dátum zvesenia: 30. 11. 2021

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ