Trebatice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

OZNÁMENIE

Vyvesené: 29. 6. 2022 Dátum zvesenia: 15. 7. 2022
Vyvesené: 21. 6. 2022 Dátum zvesenia: 21. 7. 2022
Vyvesené: 20. 6. 2022 Dátum zvesenia: 6. 7. 2022
Vyvesené: 20. 6. 2022 Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA OZ

Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 7. 2022

ROZPOČET

OSTATNÉ

UZNESENIA OZ

Vyvesené: 30. 6. 2022 Dátum zvesenia: 16. 7. 2022

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Účasť poslancov na OZ