Navigácia

Obsah

PREHĽAD ÚROVNE VYTRIEDENOSTI JEDNOTLIVÝCH ZLOŽIEK ODPADU PO ROKOCH

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023