Navigácia

Obsah

SEPAROVANÝ ZBER

Pravidlá separovaného zberu:

  • snažte sa odpad netvoriť vôbec
  • zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne
  • trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK.
  • dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
  • riaďte sa pravidlami triedenia našej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať!

Motivačný plagát 042019

Prečo triediť odpad

Triedený zber_čo triediť

Stlač odpad_ušetríš

Štandardy zberu triedeného odpadu_2019

Kalendár vývozu separovaného odpadu 2.2019

Prečo triediť a recyklovať papier

Prečo triediť a recyklovať plasty

Zberné miesta_TETRAPAKY

Zberné miesta_KOVY

Zberné miesta_SKLO

Zberné miesta_TEXTIL

Zberné miesto_OLEJE

https://envipak.sk/media/obecny_rozhlas_spot_2018.mp3

Eko_Vianoce_ENVI_PAK_2019

Koronavirus a nakladanie s odpadom