Navigácia

Obsah

SEPAROVANÝ ZBER

Pravidlá separovaného zberu:

  • snažte sa odpad netvoriť vôbec
  • zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne
  • trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI-PAK.
  • dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba.
  • riaďte sa pravidlami triedenia našej obce.

Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať!

 

Harmonogram vývozu KO a separovaného odpadu 2023.pdf (309.4 kB)

 

Plagat_Co_kam_patri_5_druhov_odpadov

Motivačný plagát 042019

Prečo triediť odpad

Stlač odpad_ušetríš

Štandardy zberu triedeného odpadu_2019

Prečo triediť a recyklovať papier

Koronavirus a nakladanie s odpadom

 

Zberné miesta v obci Trebatice:

Zoznam zberných hniezd od 01_12_2020

 Zberne_miesta_BRO

Zberne_ miesto_ ELEKTROODPAD

Zberne_miesta_KOVY

Zberne_miesta_OLEJE

Zberne_miesta_PAPIER

Zberne_miesta_PLASTY

Zberne_miesta_SKLO

Zberne_miesta_TEXTIL

Zberne_miesta_TETRAPAKY