Navigácia

Obsah

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Podľa zákona o odpadoch má obec povinnosť minimálne 2-krát ročne zanezpečiť zber nebezpečných odpadov. Obec Trebatice túto povinnosť zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti BOMAT, s.r.o. .

Nebezpečný odpad sa bude nosiť na zberné miesto - pred požiarnu zbojnicu.

POVINNOSTI KAŽDÉHO OBČANA:

  • predchádzať vzniku odpadov
  • nedávať nebezpečné odpady do nádoby na zmesový komunálny odpad
  • zapojiť sa do oddeleného zberu nebezpečných odpadov v obci
  • do doby zberu skladovať nebezpečné odpady tak, aby z nich neunikli škodlivé látky. 

 

Nebezpečné odpady nepatria do nádoby na komunálny odpad

Zberne miesto ELEKTROODPAD

2022_ZBER NO A ELEKTROODPADU