Navigácia

Obsah

KOMUNÁLNY ODPAD

Zvoz komunálneho odpadu zabezpečuje obec v pravidelných dvojtýždňových intervaloch, každý párny týždeň, v stredu, podľa zmluvy o vývoze a likvidácii komunálneho odpadu. Vývoz komunálneho odpadu zabezečuje firma Marius Pedersen, a.s., stredisko Piešťany a likvidáciu odpadu KOS, s.r.o. Kostolné.

Štruktúra komunálneho odpadu:

  • zmesový komunálny odpad (odpad z domácností, obchodov, podnikov - nie odpad z výroby)
  • odpad z čistenia ulíc

Obec má organizovaný zber komunálneho odpadu (ďalej len KO). Všetky domácnosti v obci a organizácie na území obce sú vybavené nádobami.

Veľkosti nádob:

  • 110 l, 120 l (občania) vývoz každých 14 dní
  • 110 l, 120 l, 1100 l (organizácie) vývoz každých 14 dní

UPOZORNENIE: nádoby na vývoz je potrebné pripraviť pred nehnuteľnosť jeden deň pred plánovaným vývozom.

 

Úroveň vytriedenia KO_2018

 

Úroveň vytriedenia KO_2019

 

Úroveň vytriedenia KO_2020 (434.37 kB)