Navigácia

Obsah

KOMUNÁLNY ODPAD

Obecný úrad v Trebaticiach oznamuje občanom, že z dôvodu zmeny v systéme zberu komunálneho odpadu upravenej vo Všeobecnom záväznom nariadení obce Trebatice č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a v dôsledku zmeny dodávateľa poskytovanej služby – zberu komunálneho odpadu – bude zber komunálneho odpadu od februára 2022 upravený na trojtýždňový interval. Najbližší termín zberu komunálneho odpadu bude v stredu – 9. februára 2022. Ďalšie termíny zberu budú vždy v stredu v trojtýždňových intervaloch. Harmonogram vývozu komunálneho, ale i separovaného odpadu na prvý polrok 2022,  je zverejnený na webovej stránke obce ako i v mobilnej aplikácii.

Súčasne upozorňujeme obyvateľov obce, že od marca 2022 bude biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad zbieraný okrem zberného miesta na Staničnej ulici i do 240 l nádob, ktoré budú bezplatne distribuované do každej domácnosti. I naďalej však zostane zachované pre zber veľkoobjemového biologicky rozložiteľného odpadu i zberné miesto na Staničnej ulici, ktoré je počas februára otvorené vždy v stredu v čase od 13:00 hod. – 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. – 13:00 hod.

Štruktúra komunálneho odpadu:

  • zmesový komunálny odpad (odpad z domácností, obchodov, podnikov - nie odpad z výroby)
  • odpad z čistenia ulíc

 

UPOZORNENIE: nádoby na vývoz je potrebné pripraviť pred nehnuteľnosť jeden deň pred plánovaným vývozom.

 

KALENDÁR VÝVOZU ZKO- 2.2022

 

Tlačivá na striahnutie - komunálny odpad (PO aj FO):

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci:

Úroveň vytriedenia KO_2018

Úroveň vytriedenia KO_2019

Úroveň vytriedenia KO_2020 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

Ročný výkaz o KO z obce 2021_ŽP 6-01_web_skrátený