Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OcÚ-S2023/00147

Číslo registratúrneho záznamu: R2023/000602

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania

Vyvesené: 21. 3. 2023

Dátum zvesenia: 6. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť